Sist oppdatert: 05.06.2013 14:31

Med fokus på hørsel

SOLVEIG GRAN
 

Hvordan står det til med hørselen din? «Je hører det je vil høre,» hermer du kanskje. Men du kjenner vel noen som spør om igjen til stadighet, og som må ha tv-en på veldig høyt?

Å høre dårlig er blitt en av de vanligste folkelidelser i Norge. 750 000 av oss lider faktisk av betydelig hørselstap. Det er 15 % av befolkningen!

Øret er et fint, men ømfintlig organ. I det indre øret sitter de ørsmå hårcellene som fanger opp impulsene fra lydbølgene og overfører dem til hørselsnerva, videre til hjernen hvor signalene tolkes og forstås som tale f.eks. Disse hårcellene kan ødelegges ved sterk støy og høye lyder. Et børseskudd kan være nok til å miste hørselen helt!

Mange har fått nedsatt hørsel i arbeidslivet med maskiner, boring og vedvarende høye lyder/bråk.

Nå er det heldigvis blitt mer vanlig å bruke hørselsvern ved arbeid med plenklipping, motorsag, traktorkjøring , vedkapping osv. Glem ikke å bruke øreklokkene! Hørselstap forringer tilværelsen i stor grad. Kunnskap om hvordan en kan unngå det, er derfor verdifull.

Vanlig oppfattelse er vel at det bare er gamle mennesker som blir tunghørte og bruker høreapparat. En alarmerende prognose viser at innen 2020 har tallet på hørselshemmede steget til en million!

Selv om levealderen er stigende, er det blant ungdom og yngre mennesker at økningen skjer mest. Det er et resultat av høy musikk: i-Pod på øret i timevis, høyt volum på radio/tv, festivaler og konserter. Idoldeltaker Gaute Ormåsen og fjorårsvinneren Jenny Langlo står nå fram og forteller at de plages med tinnitus (konstant pipelyd/øresus). En lyd de må leve med. Den ville de helst vært spart for.

Tips og forholdsregler: Skaff ørepropper (skumpropper eller musikkproppen)! Hold avstand til høytalere! Ta pauser fra musikken! Ta ikke ut proppene der lyden er høy! Vi voksne bør rettlede barn og barnebarn om at høy lyd svekker hørselen. Hvert øre teller!

Visste du at HLF er en landsomfattende organisasjon som setter hørsel i fokus? «Din hørsel vår sak» er deres løfte. De har et todelt handlingsprogram: Forebygging og rehabilitering. De arbeider aktivt for å redusere hørselsskader i befolkningen, og for at hørselshemmede skal få en bedre livskvalitet.

I Valdres er det to lokalforeninger: HLF-Sør-Aurdal har sin egen forening. Mens HLF-Valdres dekker de øvrige Valdresbygdene. Sammen planlegger vi kampanjeuke HVERT ØRE TELLER 16.–22. juni.

HLF Sør-Aurdal skal ha stand på Tunet i Bagn 22. juni kl. 10–17
Vi stiller med Hørselsboksen der du kan få testa hørselen din gratis. (Tilbud til dem som ikke er testa før og som er over 16 år)

Ørepropper og batterier selges. Vi har brosjyrer, lodd og kanskje en kaffetår. Vel møtt til en hørselsprat!

LIKEMANN for høreapparatbrukere
Dette er en opplysning om likemannsordningen som nylig er startet i HLF Sør-Aurdal. Solveig Amrud stiller i Bagn (tlf. 61 34 61 64) og Solveig Gran i Hedalen (tlf. 61 34 90 17). En «likemann» er en samtalepartner som kan hjelpe deg med vedlikehold av høreapparatet. Hun er i samme situasjon, men har kanskje kommet litt lenger i å leve med et hørselstap.

I Bagn kan du få hjelp med apparatet på Solbraut første torsdag i måneden kl. 11–12.30. Foreløpig treffpunkt i Hedalen er Hedalsheimen første onsdag i måneden kl. 10–12. Kan ellers kontaktes på telefon for annen avtale.
Solveig Gran