Sist oppdatert: 13.05.2013 06:31

Inviterer til lukket møte om Fossvangområdet

ARNE HEIMESTØL
 

Kommunestyrerepresentanter og ansatte i plan- og driftsavdelingen er noen av dem som er invitert til Bagn idrettslags møte 22. mai – åtte dager før kommunestyret skal behandle foreløpig plan for romprogram for Fossvangområdet.

I invitasjonen skriver Bagn idrettslag følgende:

Bagn IL er stor grunneier og potensiell storbruker av det anlegget som planlegges på Fossvang. Bagn IL besitter stor kunnskap om aktivitet og anleggsbehov, vi har lang erfaring med økonomistyring og folkehelsearbeid. Vi inviterer dere derfor til et møte på SAUS onsdag 22. mai i håp om at vår kunnskap kan bidra til at Sør-Aurdal kommune bygger et fornuftig anlegg til en pris vi alle kan leve godt med de neste 30-40 årene.

  • Les hele invitasjonen her.

Idrettslaget svarer

Hedalen.no har stilt disse spørsmålene til Bagn idrettslag:

  1. Hvorfor skal dette møtet være lukket?

  2. I siste folkemøte varslet ordføreren at han ville kalle inn til et åpent møte før saken skal behandles 30. mai. Hvorfor mener dere det er nødvendig med ytterligere et møte?

Her er svaret vi har mottatt fra Jørn Damslora:

Bagn IL inviterer til et møte der vi ønsker å finne ut hva idretten, og spesielt Bagn IL, kan og bør bidra med i forhold til investeringen som skal gjøres på Fossvangområdet. Til møtet har vi invitert de vi mener det er interessant å debattere dette med. Vi antar at de enkelte idrettslagene gjennom sine årsmøter har valgt styremedlemmer som vil ta vare på interessene til de snaut 1000 idrettslagsmedlemmene som er i kommunen.

 

Bagn IL er opptatt av at Sør-Aurdal kommune skal få mest mulig for pengene, uavhengig av størrelsen på summen og bygget. Bagn IL har skaffet en del detaljer gjennom tall og behov. Bagn IL, som grunneier og potensiell storbruker, ønsker å sikre at våre tanker er kjent for kommunen før de kommer veldig langt i prosessen. Det å legge fram alt dette lar seg vanskelig gjøre gjennom åpne folkemøter.

Varsler åpent møte
I en e-post skriver ordfører Kåre Helland (Sp) følgende: – Dette erstatter ikke det møte som jeg berammet på Begnadalen. Før vi kan ha et slik åpent møte må vi ha noe skisser og vise frem. Så langt har vi ikke dette.

Lobbyvirksomhet
– Det er fritt opp til idrettslaget å invitere til møte. – Jeg ser på dette som lobbyvirksomhet og lar meg ikke påvirke til noe som helst ut fra prosessen vi kjører, sier varaordfører og fungerende ordfører Svein Bakke (Ap).