Sist oppdatert: 14.05.2013 18:07

Preken på søndag før pinse

FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

Helge Hartberg slutter som sogneprest i Sør-Aurdal til høsten. Søndag holdt han sin nest siste planlagte messe i Hedalen. Vi gjengir talen han holdt denne kvelden.

Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Alt det som min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Joh 16,12-15

Hørte dere evangeliet? Det der kunne virkelig vært noe: "Når sannhetens Ånd kommer, skal han lede dere fram til hele sannheten.”
Vi kunne trenge det nå når til og med kirkens ledere er uenige om hva som er rett og galt.

Tenk om sannhetens Ånd hadde meldt sin ankomst til Kirkemøtet, når de drøfter kirkens holdning til aktuelle spørsmål i tiden, og så kunne Ånden avgjøre hele saken, fordi han kan si rett ut hva som er sannheten.

Tenk om sannhetens Ånd tok affære når vi drøfter statskirke eller fri folkekirke, barnedåp eller voksendåp, katolikker eller pinsevenner, lutheranere eller metodister, Israel og palestinere.
For når Jesus sier at Ånden skal veilede oss til hele sannheten, da må vi vel få vite sannheten om det meste.

Jeg tror nok vi må regne med å måtte streve med uavklarte spørsmål også i tiden fremover.
Men jeg tror at når Jesus lover at Ånden skal lede oss til hele sannheten, så gjelder det den sannheten som dreier seg om vi hører til i Guds rike eller ikke. Det dreier seg om troen på Jesus.

Tro på Jesus er tillit til Jesus. Og tilliten til Jesus dreier seg om to ting.

For det første dreier den seg om å stole på at Jesus er den som åpner himmelriket for deg. Han tok ditt oppgjør med Gud. Han har ryddet av veien alt som stengte mellom deg og Gud.
Nå er veien åpnet. Å tro på Jesus er å gå den veien han har lagt åpen foran deg. Den veien fører deg til Gud. Til himmelriket. Frelsen. Saligheten.

Å tro på Jesus er å rekke frem sin åpne, tomme hånd og la Jesus legge frelsens gaver i den.
Å tro på Jesus er å legge vekk alle forsøk på å gjøre seg fortjent til å vinne saligheten ved egne krefter og ved egen innsats, og isteden legge alt i Jesu hender.

Det første som tilliten til Jesus dreier seg om, det er altså tilliten til at Jesus kan og vil helbrede bruddet mellom oss og Gud, og at vi lar ham gjøre det.

Det er nesten rart at dette er så vanskelig. Så enkelt, og likevel så vanskelig. Vi vil så gjerne vite at vi har gjort oss fortjent til Guds gave. Gud skal på en måte være forpliktet til å behandle oss pent. Slik at vi kan si: Dette har jeg fortjent, dette har jeg greid å få til.

Og så er det slett ikke slik. Jeg har ikke fortjent Guds rike i det hele tatt. Men for Jesu skyld gir han meg det allikevel. Det eneste som teller, er at jeg stoler på det Jesus har gjort for meg. Det er det som er kristentroen.

Det andre som tilliten til Jesus dreier seg om, det er tilliten til at Jesus har gitt den rette veiledning i hvordan livet her på jorden skal leves. Å tro på Jesus er å tro på at Jesu bud skal holdes. Tro har noe med lydighet å gjøre. I Bibelen er tro og lydighet to sider av samme sak.

Dere skal gjøre alle folkeslag til disipler: Dere skal døpe dem og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere, sa Jesus. Vi hører det hver gang vi holder dåp. Jesus sier det i dåpsbefalingen. Troen på Jesus har noe å gjøre med alt det han har befalt oss. Derfor skal vi ta på alvor alt det Jesus og apostlene hans lærer oss om hvordan vi skal leve livet.

Da er det ikke nok å si at Jesus har lært oss å vise kjærlighet. Når vi skal praktisere kjærligheten på egen hånd, da blir den full av feil og mangler og misforståelser.

Mye av det mennesker kaller kjærlighet, er i virkeligheten egoisme. ”Jeg kan ikke leve uten deg.” Er det kjærlighet? Er det ikke heller selvopptatthet? Den ekte kjærligheten sier: Jeg vil gjøre alt jeg kan for å glede deg og gi deg et godt liv.

Mye av det mennesker i dag kaller kjærlighet, det er i virkeligheten ettergivenhet: ”Du får vel få lov da, siden du så veldig gjerne vil.” Er det kjærlighet? Den ekte kjærligheten setter grenser. Den ekte kjærligheten er villig til å si nei, når det er nødvendig, selv om den andre synes lite om det.

Det er ikke nok å si at Jesus har lært oss å vise kjærlighet. For Jesus har også vist oss hva kjærlighet er i praksis. Han som var med da vi ble skapt, han kjenner også de lovene som gjør livet mitt til et rett liv, og et godt liv.

Men har nå Jesus egentlig lært oss alt det vi trenger å vite? Selv sier Jesus at det har han ikke gjort: ”Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.” Jesus sa ikke alt mens han vandret på jorden. Noe av det vi trenger, måtte han vente med.

”Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.” Jesus har sørget for at når han har fart opp til himmelen, så får vi allikevel den veiledningen vi behøver, for han sender sannhetens Ånd til sine apostler. Han sender Den hellige ånd.

Martin Luther pekte på at når Jesus gir dette løftet, da innebærer det, at alt det som apostlene forkynte og lærte, det kan vi stole på som en veiledning fra Jesus selv. ”Den som hører dere, hører meg,” sa Jesus til apostlene. Det vi leser for eksempel i brevene i Det nye testamente, det kan vi stole på, likeså vel som vi stoler på det, når vi hører et sitat av Jesus i evangeliene.

Det hender noen tenker at Jesu egne ord som vi hører i de fire evangeliene, er mer å stole på enn det apostlene skriver i brevene sine.
Men i virkeligheten er det jo apostlene som har gitt oss evangeliene også. Hvis vi skulle ha trodd at apostlene hadde misforstått Jesus når de skrev brevene, da måtte vi jo regne med at de kunne ha misforstått ham når de skrev evangeliene også.

Nei, vi stoler fullt og fast på at Den hellige ånd veiledet apostlene både når de skrev evangeliene og når de skrev brev til menighetene.

Siden er det vi som er avhengige av Den hellige ånd når vi leser. Vi stoler på at den sannhetens Ånd som Jesus sendte, han gir oss også i dag den forståelsen vi behøver, når vi leser eller hører Bibelens ord.

Det er en klar sammenheng mellom Den hellige ånd og det vi leser i Bibelen. Vi kan samle det sammen slik:

I. Den hellige ånd var med da Bibelen ble skrevet.
II. Den hellige ånd lar oss forstå Bibelen i dag.
III. Når Den hellige ånd veileder, gjør han det sammen med Bibelen.

Hvis noen sier: Dette har Den hellige ånd vist meg, hvordan kan du da vite om du kan stole på det?
Da skal du vite: Hvis det som sies, stemmer med Bibelen, da er det riktig. Hvis det ikke stemmer med Bibelen, da er det feil.

Oppland Arbeiderblad i går står det fortalt om en ung mann som ble veiledet feil ut fra Bibelen. Det holdt på å gå helt galt. All test på om veiledningen er riktig, det er om veiledningen er i samsvar med Bibelen.

For Jesus sa: Den hellige ånd skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. Og han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører.

Så sa Jesus: Han skal herliggjøre meg.
Ånden skal vise oss Jesu herlighet. Ånden skal vise oss at livet med Jesus er det mest verdifulle og det mest fantastiske for et menneske på denne jord.

Dette viser Ånden oss helt tydelig når vi feirer nattverd.
Når vi begynner på nattverden, hilser jeg dere med ordene: Løft deres hjerter!
Og dere svarer: Vi løfter våre hjerter til Herren.

Og så fortsetter vi å ramme inn Jesu måltid med lovsang. Ånden har lært oss at her møter vi Jesu herlighet. Ved Jesu bord møter du ham som åpner himmelriket for deg. Han tok ditt oppgjør med Gud, og ved sitt bord deler han det ut til deg. Han ryddet av veien alt som stengte mellom deg og Gud, og ved sitt bord lar han deg gå gjennom den åpne døren.

Å tro på Jesus er å rekke frem sin åpne, tomme hånd og la Jesus legge frelsens gaver i den. Din åpne og tomme hånd skal du få rekke frem ved Jesu bord. Det skal Ånden vise deg. Og da har han forherliget Jesus.

Nattverden er viktig i kristenlivet vårt, og derfor hører nattverden normalt med i en vanlig gudstjeneste. Derfor hører den med også i dag


Og vi kan la sannhetens Ånd lede oss til den sannheten at Jesus står der og ønsker oss velkommen til å ta imot himmelriket, som han gir oss når vi tar imot brød og vin. Det er et under, og vi forstår lite av det. Men hører vi på Den hellige ånd, da viser han oss at her er det en gave vi ikke kan klare oss uten.

Og alt dette kan Den hellige ånd gjøre når vi tar bibelordet på alvor.

Nå, etter trosbekjennelsen, kommer det en salme som mange har gode minner knyttet til. Den dreier seg om å ta gudsordet på alvor, så Den hellige ånd kan dra oss til Jesus. I salmen ber du en bønn om at akkurat det må få lov til å skje.
Lykke til!

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.