Sist oppdatert: 23.05.2013 18:29

Utvikling av Fossvangområdet

ARNE HEIMESTØL
 

30. mai kommer denne saken opp igjen i kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak har ni punkter, og i punkt 2 leser vi følgende:

Prosjektering og oppføring av idrettshall skal ikke være en del av dette prosjektet. Det anbefales at idrettshall plasseres på nåværende grusbane ved Fossvang. Den videre bruk av Fossvang skal vurderes som en del av dette prosjektet.

– Jeg ser fram til en interessant diskusjon i kommunestyremøtet, sier varaordfører Svein Bakke. – Vi må bygge gymnastikksal og svømmebasseng. Så får vi se hva som blir igjen. Størrelse på svømmebasseng blir nok et diskusjonstema.

Tirsdag 28. mai blir det gruppemøter i Begnadalen.

 • Her kan du lese hele saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret går inn for å legge de etterfølgende prinsipper til grunn for det videre arbeidet med saken om utvikling av Fossvangområdet, og forutsetter at arkitekt og den øvrige prosjekteringsgruppa kan gjennomføre sin del av arbeidet i samsvar med den vedtatte framdriftsplanen.

 1. Det bygges ny svømmehall som grunnlag for god svømmeopplæring i kommunen. Denne kan vedtas oppført med utgangspunkt i valg mellom 3 alternative løsninger:

  Alt. 1 : Opplæringsbasseng 10x12,5 meter + kombinert basseng med høyere temperatur for mindre barn med liten dybde i ene enden og for rehabilitering med noe større dybde i andre enden.
  Alt. 2 : Treningsbasseng 10x25 meter og dybde vel 2 meter.
  Alt. 3 : Treningsbasseng som alt. 2 pluss kombinert basseng som alt

  For alle alternativer kommer nødvendige garderober og andre birom i tillegg. HC-adkomst kan skje via spesialheis i bassenget eller via skrå rampe langs ene siden.
   

 2. Prosjektering og oppføring av idrettshall skal ikke være en del av dette prosjektet. Det anbefales at idrettshall plasseres på nåværende grusbane ved Fossvang. Den videre bruk av Fossvang skal vurderes som en del av dette prosjektet.
   

 3. Det skal bygges en sal beregnet for enklere kroppsøving for skolene, samt andre aktiviteter i skolesammenheng. Salen skal evt. også kunne kombineres med ulike kulturaktiviteter, og må i det tilfellet være utstyrt med fast opplegg for lyd og lys. Salen skal også kunne gi muligheter for kinovisning.
   

 4. Det skal etableres et auditorium til bruk for skolene og kulturlivet, med ca. 200 sitteplasser og best mulig tilpasning til formålet. Endelig bestemmelse om faste eller mobile sitteplasser utsettes til senere.
   

 5. Det skal vurderes å bygge nytt skolekjøkken til bruk for begge skolene i Bagn og samtidig forutsettes at kulturbygget også kan få nytte av dette. Det nåværende arealet ved begge skolene kan benyttes til å løse de nye arealbehovene som forventes å bli
  nærmere klarlagt om relativt kort tid.
   

 6. Den samlede utbyggingsmassen med et areal som inntil videre antas til ca. 2 500 m2 kan enten plasseres samlet eller deles opp i et ”aktivitetsbygg” og et ”kulturbygg”.
  Endelig avgjørelse utsettes til prosjekteringsgruppa kan gi et begrunnet forslag.
   

 7. En samlet bygningsmasse kan plasseres bak grasbanen og mot Dalagata. Ved delt løsning bør aktivitetsbygget plasseres mot Dalagata, mens kulturbygget bør plasseres som et tilbygg til B-blokka ved SAUS.
   

 8. Dagens C-blokk skal benyttes inntil de nåværende funksjoner er helt eller delvis gjenreist på annen tomt.
   

 9. I en samlet utbyggingsplan for Fossvangområdet skal det legges til rette for en best mulig løsning for alle typer trafikk og parkering.