Sist oppdatert: 27.05.2013 05:54

Skytterlaget imponerer

ARNE HEIMESTØL
 

Søndag ble den nye elgbanen med elektroniske skiver åpnet i Hedalen. 750 dugnadstimer er lagt ned, og prosjektet har ellers kostet 350 000 kroner.

Nils Harald Huset og Jon Kristian Bakkom har lagt ned svært mange dugnadstimer. Her er vi i pauserommet der det er mulig å følge med på hvordan det går med den enkelte skytter.

30 av skytterlagets 60 medlemmer har bidratt med dugnadstimer. Tippemidler, kommunal støtte, bidrag fra andre lag og foreninger i bygda og solid støtte fra lokalt næringsliv har bidratt til at prosjektet økonomisk sett kom i mål.

Slutt på manuell anvisning
Fra to båser kan en skyte på fastmonterte skiver. Resultatet kan en umiddelbart lese av på dataskjermer. To båser til er knyttet til banen der en skyter på en skive ("løpende elg") som beveger seg 4,6 m/sek. Én av skytterne gjør seg klar mens den andre er i aktivitet.

Lydisolerte rom
Fra godt lydisolerte rom kan en styre dataanlegg og skiver, og et lydisolert pauserom gjør at en slipper å stå utendørs mens en venter på å få skyte.
Et enda større pauserom finner vi i nabobygget. Her har en plassert sofaer og bord som Solheimen hotell ga bort.

Trivelig dag
Ca. 40 personer hadde møtt fram til åpningen. Alle som ville prøve å skyte, fikk lov til det. Våpen ble lånt ut. Det ble også tid til grilling av pølser og hamburgere i det nydelige sommerværet.

Fylkesmesterskap
29. juni får det nye anlegget en skikkelig test. Da skal Hedalen skytterlag arrangere fylkesmesterskap i elgbaneskyting.

Nye medlemmer
Skytterlaget ønsker nye medlemmer velkommen. Her er terminlista for 2013.


Materialforvalter Nils Harald Huset og Styreleder Per Olav Kjensrud ved "løpende elg"

Styringsenhet ved skivene. Det er kabeloverføring fra de fastmonterte skivene og trådløs overføring fra "løpende elg".


Magne Omsrud ved skjerm som viser resultater for skytter.


Bane for løpende elg.


Marius i kontrollrommet


Nils Harald Huset er en erfaren og svært dyktig skytter.


Odd Steffen gjør seg klar til å skyte.


Hedalen.no sin utskremte medarbeider fikk også prøve seg.

Slik gikk det på faste skiver med Nils Harald sin utlånte børse. På "løpende elg" gikk det hardt utover en jordvoll på ett av skuddene. Et annet ville nok ha ført til sår hals på den stakkars elgen. Vi konkluderer at mer øving må til. Kjekt var det i alle fall!