Sist oppdatert: 03.05.2013 05:32

Menighetsrådet informerer

HEDALEN MENIGHETSRÅD
 

Menighetsrådet har arbeidet aktivt for å forsøke å få til kildesortering ved kirken. Dette har ikke lykkes oss, og vi er derfor fra nå av nødt til å ha alt avfallet i samme beholder.

 

Dette har medført at vi har fått en stor konteiner på kirkevangen hvor alt avfall skal tømmes. Den tidligere ordningen med tre små beholdere inne på kirkegården har derfor opphørt.


Den enkelte må heretter ta med alt avfallet til konteineren som står ute på kirkevangen. Konteineren har åpne luker på hver side slik at det skal være lett å få avfallet ned i den. Det er satt opp plakater om nyordningen.