Sist oppdatert: 07.05.2013 06:00

Bygger nødnett

ARNE HEIMESTØL
 

Flere har sikkert lagt merke til at det har kommet en ny mast i Hedalen i vinter. Denne vil ha betydning i nødnettet som nå bygges ut.


Det er Motorola som er ansvarlige for å bygge nettet.

Nødnett er et digitalt, avlytningssikret sambandsnett for nødetatene brann, helse og politi, samt andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.

– Nettet bygges ut i faser. De tre politidistriktene i Oppland og Hedmark utgjør fase 1 hvor nødnettet skal være klart til bruk i løpet av siste kvartal 2013, forteller Kristine E. Utheim i Direktoratet for nødkommunikasjon. Når nettet er klart, følger innføring i nødetatene brann, helse og politi som tar nødnettet i bruk med utgangspunkt i sine operative områder (politidistrikter/AMK-distrikter).

Politiet har allerede tatt i bruk første del av nødnettleveransen, et integrert radio- og telefonisystem, på sine operasjonssentraler. Vestoppland politidistrikt gikk i drift med denne løsningen for nesten ett år siden, 27.06.2012. 

60 basestasjoner
I Vestoppland politidistrikt vil det bli satt opp ca. 60 basestasjoner for dette nettet. Én av disse er plassert i Hedalen, og den vil bli satt i drift i løpet av året. De fleste nødnettstasjonene er plassert på eksisterende master eller på tak/bygninger. Noen få, slik som den i Hedalen, er en ny mast. 

Krever god dekning
Stasjonene bygges ut med fokus på byer, tettsteder og veier, og signalstyrken er som for mobiltelefoner. Nødnettet skal ha god dekning der folk bor og ferdes.

  • Les mer om radiodekning her.

Det er gjennomført møter med lokale representanter for nødetatene for å få informasjon om operative behov med tanke på dekning i hvert enkelt politidistrikt. 

DNK har nylig sendt ut informasjon til alle landets kommuner, hvor det også er litt informasjon om bygging av basestasjoner.