Sist oppdatert: 08.05.2013 05:15

Kafé og grønn basar

KIRSTEN GREAKER HEIMESTØL
 

Nylig arrangerte småskoletrinnet på skolen grønn basar. På skolens arrangement kom det inn 5248 kroner. I tillegg kom inntektene fra kafé som jenter i 4. klasse arrangerte. Til sammen kunne skolen sende inn 7318 kroner til Røde Kors sitt arbeid for vanskeligstilte barn i borgerkrigsrammede Syria!
 

Hjertelig takk til alle som har støttet tiltakene!