Sist oppdatert: 21.03.2013 16:56

Dramatisk for Valdres

ARNE HEIMESTØL
  Tirsdag ble det klart at Södra Cell Tofte legger ned sin virksomhet fra 1. mai. Dette er en dårlig nyhet for Begna bruk og skogbruket i Valdres.


Når barskog felles, er det bare 1/3 av stokken som blir til plank. Resten kan brukes til andre produkter.

Cellulosefabrikken Södra Cell Tofte med 300 ansatte på Hurum har årlig tatt imot to millioner kubikkmeter virke. Det er fjerdeparten av alt tømmer som avvirkes av for salg i Norge. Fabrikken har vært en svært viktig mottaker av tømmer fra Valdres. Men nå blir det altså slutt. 1. mai legges fabrikken ned.

Inntil i fjor kunne en levere slip til Follum på Hønefoss. Nå går en del av denne transporten til Norske Skog sin fabrikk i Halden. En typisk dagstur med tømmerbil fra Hedalen tar 10 timer. Før kunne en rekke tre turer til Hønefoss på én dag.

Det er overskudd på den delen av stokken som ikke blir til sagtømmer, det blir vanskeligere å finne mottak, og fraktkostnadene øker.

Sysselsetting
I Sør-Aurdal utgjør primærleddet i skogbruket 60–70 årsverk i 2010. For hver sysselsatt i skogbruket genereres det 4,38 nye årsverk. Dette betyr at det i praksis er 280 årsverk knyttet til denne næringen i vår og andre kommuner. Sør-Aurdal har faktisk halvparten av de sysselsatte i primærleddet i skogbruket i Valdres.

Verdien av skogen (bruttoproduktet) som omsettes i Sør-Aurdal i 2010, var 92 millioner kroner. Dette var 13,3 % av kommunens bruttoprodukt på 693 millioner kroner. Dette er i særklasse på topp i Oppland fylke.

Begna bruk
Den største aksjonæren i Begna Bruk er Viken Skog som har 50,24 % av aksjene. Vest Finans AS har 12,6 % og Sør-Aurdal kommune 7,76 %. Resten er private aksjonærer.

Treforedlingsbedriften har over 50 ansatte og tar imot sagtømmer fra hele Valdres. Halvparten av virket som kommer inn på Begna Bruk, blir til plank. Resten blir til flis som bruket må kvitte seg med.


Kilde: www.proff.no


Kilde: www.proff.no

Konsekvenser for skogbruket
Skogbrukssjef Arild Haglund opplyser at skogene i Sør-Aurdal har vært godt drevet. Investeringsnivået har vært på topp.

Skogbruket opplever nå både økte fraktkostnader, fallende verdi på virke og økte problemer med å få levert tømmeret som produseres. Det er reell fare for bråstopp i skogbruket. Skulle dette skje, vil det blant annet kunne ha store følger for vedlikeholdet av skogsbilvegnettet og derved tilgang til rekreasjon for Norges befolkning.

  • Se uttalelsen ordførerne i Valdres sendte til Norske Skogindustrier ASA 5.11.2011.