Sist oppdatert: 27.03.2013 17:54

Barnehagene i Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL
  VG har publisert en rekke artikler etter en barnehagegransking avisa har gjennomført. Fire barnehager i Sør-Aurdal er også viet oppmerksomhet.
  • Her kan du lese hva VG har funnet ut om kommunen vår.

VG sitt fokus på barnehager har gitt politiske resultater. I framtida kan fylkesmannen overta tilsynsmyndigheten kommunene i dag har.

Se stortingsmelding 24 (2012–2013): Framtidens barnehage.

Tjenestelederen kommenterer
Berit Dokkebakke Navrud er tjenesteleder for helse, familie og barnehage i Sør-Aurdal. Her er hennes kommentar til oppmerksomheten som har vært viet barnehagesektoren den siste tiden:

I den info jeg sendte VG hadde vi ingen "avvik" på tilsynsrapportene våre som gjennomføres årlig. Det eneste vi ikke helt klarer å oppfylle, er pedagognormen, dette pga. stor mangel på førskolelærere, det mangler ca. 6000 førskolelærere på landsbasis.

Vi har akkurat hatt tilsyn på §16 barnehagemyndighetens oppgaver, der vi i disse dager har mottatt brev om at saken er avsluttet. I det tilsynet gikk vi blant annet gjennom rapporter og planen vi har kontra tilsyn.

Vi har foretatt lekeplasskontroll, innleid av Nord-Aurdal kommune som har godkjent lekeplasskontrollør. I etterkant av den ble det foretatt en utbedring av de feil og mangler som ble påpekt. I barnehagene har vi også både daglige, ukentlige og månedlige sjekkslister av inne- og uteområdet, alt med grunnlag i forskrift og lovverk.

Vi har også en grundig internkontrollperm i kommunen som alle arbeidsplasser innehar og forholder seg til. Der blir det meste informert om og ivaretatt, for ekesempel avviksskjema.
Vi har i tillegg "Miljøretta helsevern for barnehager og skoler" å forholde oss til, slik at barnehagene blir jevnlig sjekket opp mot forskrifter og hva som skal være på plass.

Jeg synes det er viktig å minne om at det ikke må bli slik at vi lager så sikre forhold at barna mister muligheten for spontanitet og utforskertrang, ved at for eksempel alle trærne blir sagd ned i redsel over at barna skal dette ned å slå seg,  eller at alle barna må gå med hjelm når det er glatt.

Vi må ikke skape et hysteri som setter begrensninger, men skape miljøer som utvikler og ivaretar barns oppvekstvilkår. Litt knall og fall, skrubbsår og gråt, det hører med der barna er møkkete – med glade ansikter – og i full fart. Det er gode barnehager det!


Arkivbilde fra 2007