Sist oppdatert: 09.11.2013 20:18

Tar vare på framtidsskogen

ARILD HAGLUND
  Bildet av Nils Huset  er tatt kl. 08.32 den 9. oktober 2013 i Huseskogen i Hedalen. Han har i sommer utført en mengde dagsverk med å stammekviste ungfuru. Dette er et tiltak som vil øke kvaliteten på denne furuskogen i framtiden, framtidsskogen.

Nils har i mer enn et halvt århundre vært en institusjon i skogbruket i vårt distrikt. Han har blant annet virket som skogbruksleder for skogeierforeninga og som herredskogmester. Han har bestandig vært en handlekraftig inspirator for framtidsrettet atferd så vel innen skogbehandling generelt som for utbygging av skogsbilvegnettet i kommunen. Han var også i en årrekke en sterk og klar tillitsmann i bygningsråd og kommunestyre.

Som støttespiller for 4H-klubben på 1960-tallet la Nils også grunnlaget for at jeg for min del valgte skogbruket som yrke.