Sist oppdatert: 15.11.2013 22:03

Pilegrimsfellesskapet St. Thomas i Valdres er stiftet

TROND ØIGARDEN
 

Fredag 8. november stiftet vi Pilegrimsfellesskapet St. Thomas i Valdres.

 

Arbeidet med Pilegrimsvegen i Valdres startet opp på initiativ fra sokneprest Tordis Ødegård i Vestre Slidre i 2004. En prøvevandring fra Hedalen stavkirke til St. Tomaskirken på Filefjell ble gjennomført i 2005, og deretter har det vært arrangert en årlig fellesvandring på Pilegrimsvegen i Valdres. Vedlikehold av Pilegrimsvegen og tilrettelegging av fellesvandringene har vært organisert gjennom en frivillig komité. Tiden var nå inne til å organisere virksomheten i en forening med valgt styre.

Interimsstyret består av: Jahn Børe Jahnsen (leder), Kari Bø Wangensten, Odd A. Kolbjørnshus, Berit Bang Thorsrud, Anne Hilde Øigarden, Hans Enger (vara) og Per Harald Grøv (vara).
 

Valget av St. Thomas som navn på pilegrimsfellesskapet var naturlig fordi Pilegrimsvegen i Valdres ender ved St. Tomaskirken på Filefjell. Den gamle stavkirken på Filefjell var vigslet til St. Thomas, og ved Pilegrimsvegens start i Hedalen er martyrscenen til erkebiskop Thomas Becket av Canterbury gjengitt på relikvieskrinet.
 

Pilegrimsvegens fellesvandring 2014 blir den tiende i rekken. Tiårs-jubileet vil vi markere onsdag 2. juli, blant annet med biskop Solveig Fiske til stede. Påmelding til pilegrimsvandring (27. juni – 5. juli) kan gjøres til daglig leder Trond Øigarden.

 

Interimsstyret består av: Foran: Berit Bang Thorsrud og Jahn Børe Jahnsen (leder), midten: Odd A. Kolbjørnshus og Anne Hilde Øigarden, bak: Kari Bø Wangensten og Per Harald Grøv (vara). Hans Enger (vara) var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Drapet på Tomas Becket er gjengitt på relikvieskrinet i Hedalen stavkirke.

 


Pilegrimer ankommer St. Tomas kiken på Filefjell etter endt vandring fra Hedalen.