Sist oppdatert: 16.11.2013 20:27

Signe prest fortsetter

ARNE HEIMESTØL
  Det er nå klart at Signe Elisabeth Kvåle blir sogneprest i Bagn, Begnadalen og Hedalen.

Boplikten slipper hun ikke unna, så hun må flytte inn i presteboligen i Bagn. Kvåle vil ha hovedansvar for gudstjenester og begravelser i de tre soknene.

Signe prest hadde tidligere halv stilling som vikarprest i Valdres og halv stilling som sogneprest i Hedalen og Begnadalen. Da Helge Harberg sluttet som sogneprest, søkte Kvåle den ledige stillingen. Hun får nå nye oppgaver, og vikarprestjobben blir knyttet til stillingen som lyses ut. Det samme blir en stor del av konfirmantopplæringen i soknene i Sør-Arudal.