Sist oppdatert: 27.11.2013 07:00

Motvillig ja til eiendomsskatt

 

Formannskapet i Sør-Aurdal sluttet seg tirsdag til rådmannens forslag til årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for 2014–2017. Samtidig ga de støtte til at  taksering kan settes i gang i 2014, slik at eiendomsskatt kan innføres fra 2015.

Saksdokumentene ble publisert på kommunens nettside forrige onsdag. Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde gruppemøte dagen etter.

Motvilje mot å innføre eiendomsskatt kom tydelig fram i formannskapsmøtet, og det måtte gruppemøte og en ekstra merknad til før flertallet (Sp og Ap) kunne gå for rådmannens forslag til vedtak.

– Vi må ha orden i eget hus når vi innfører eiendomsskatt, sa varaordfører Svein Bakke, – men vi plikter også å legge fram for kommunestyret et budsjett som er i balanse.

Rådmannen viste til at det allerede er foreslått å kutte 7,5 millioner kroner på budsjettet for 2014 i forhold til budsjett for 2013. Kommunen må også bruke midler fra disposisjonsfondet for å få dette budsjettet i havn. Økonomiplanen må dessuten vise balanse dersom en skal unngå å havne på Robæk-lista.

– Uten eiendomsskatt vil vi  ha en manko på 9 millioner kroner kroner i 2015, sa rådmann Odden. – Jeg har forståelse for at vi bør ha orden i eget hus, men hvis vi ikke handler nå, vil vi ikke ha nok penger på disposisjonsfondet til å innføre eiendomsskatt seinere. Takseringsjobben må gjøres i 2014. Driftstilpasning i forhold til 9 millioner er ganske voldsomt. Vi klarer ikke å lage økonomiplan i balanse uten eiendomsskatt, og vi har ikke et år ekstra å gå på mht. størrelsen på disposisjonsfondet.

Den politiske behandlingen av nevnte saker vil forsette fram til de skal behandles i kommunestyremøtet 15.12.

Hedalen.no kommer med mer fra formannskapsmøtet når møteprotokollen er publisert.