Sist oppdatert: 27.11.2013 19:11

Hc-løsning snart ferdig

  I løpet av neste uke er det ventet at handicapløsningen og inngang fra nordre side av Hedalen stavkirke vil være klar til bruk.

Steinfasade, varmekabler og platting er nå på plass. Rekkverk kommer opp seinere i år, og skiferheller monteres til våren. Kistevogn er bestilt og vil være på plass i løpet av uka. Om kort tid kan det nye inngangspartiet bli tatt i bruk.

Hedalen menighetsråd regner med at en må dekke ca. 50 000 kr til handicapløsningen. I tillegg kommer utgifter til innkjøp av kistevogn på
24 000 kr.

– Dette blir et betydelig økonomisk løft for menigheten, sier menighetsrådsleder Per Harald Grøv. – Vi håper at flere kan bidra økonomisk slik at prosjektet blir fullfinansiert.

Gaver kan gis til menighetsrådets kontonummer 6185 05 23 141. Innbetalingen merkes HC-løsning ved Hedalen stavkirke. Ved innbetaling på kr 500,- eller mer må en i tillegg oppgi fullt personnummer for å kunne få beløpet registrert som skattefri gave.