Sist oppdatert: 05.11.2013 07:03

Store budsjettutfordringer

ARNE HEIMESTØL
  Politikerne i Sør-Aurdal møter nye og store utfordringer når budsjettet for 2014 skal vedtas. Statsbudsjettet som de rødgrønne la fram, har mindre økning enn prisveksten. Seks millioner kroner mangler for å videreføre årets driftsopplegg.

De frie inntektene øker med 4,4 millioner kroner, mens andre statlige overføringer blir redusert med 1,8 millioner. Netto inntektsvekst blir derfor på 2,6 millioner kroner. I statsbudsjettet er lagt opp til en lønns- og prisvekst på 3 %. Nedgang i folketallet  i kommunen og omlegging i inntektssystemet er viktige årsaker til redusert statstilskudd.

Eiendomsskatt er utredet tidligere, og er en av de mulighetene vi har for å øke inntektene, sier Odden. – Det er meningen å gi en orientering / drøfte arbeidet med budsjettet etter det ordinære kommunestyremøtet torsdag.