Sist oppdatert: 10.10.2013 19:18

Forbrukerrådets kommunetest

ARNE HEIMESTØL
  Generelt er det jo hyggelig å konstatere at vi kommer såpass godt ut, samtidig er jeg litt forsiktig med å gjøre slike undersøkelser til en "sannhet". Dette sier rådmann Erlend Odden i en kommentar til Forbrukerrådets kommunetest der Sør-Aurdal havnet på 38. plass.

– De kan gi oss en pekepinn på hvordan vi håndterer slike henvendelser, og bruke det som et utgangspunkt for å ha tilstrekkelig fokus på viktigheten av informasjon og behandling av forespørsler.

Odden minner om at de henvendelsene og sjekkpunktene som brukes i slike sammenhenger, utgjør en svært liten del av all den kommunikasjon og de henvendelser kommunen håndterer, og er nødvendigvis ikke fullt ut representative for den faktiske situasjon – og det kan slå ut både positivt og negativt for den enkelte måling.

– Når det er sagt, bruker jeg gjerne anledningen til å takke alle våre medarbeidere i organisasjonen som hver på sitt område daglig møter et stort antall mennesker i forskjellige situasjoner innen våre tjenester og i administrasjonen, og som gjør sitt beste for at alle som har et behov for bistand får den hjelpen og de tjenester som etterspørres.

Resultatet i Sør-Aurdal
Kommunen oppnådde i snitt 74,79 poeng. Maksimalpoengsummen var 100.