Sist oppdatert: 21.10.2013 21:57

Merking av Gamlebakka

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
  Valdres natur- og kulturpark har i år gitt støtte til merking av tre veger/stier i Sør-Aurdal. Én av disse er Gamlebakka, den første kjørevegen mellom Hedalen stavkirke og Begnadalen - der kirka, som ble reist på midten av 1800-tallet, lå.

I høst har både begnadøler og hedøler arbeidet på dugnad med steds- og stimerking vegen.

Aktiv prost
Sør-Aurdal ble eget prestegjeld i 1805 med Bagn kirke som hovedkirke. Året etter ble res.kap. i Slidre, Hans Jacob Stabel, utnevnt til sokneprest i Sør-Aurdal. I 1816 ble han prost for det samlede  Valdres og Toten prosti. Hans Jacob Stabel flyttet fra Sør-Aurdal i 1823 for å overta stilling som stiftsprost i Kristiansand.

Det var denne kirkelige embetsmannen som tok initiativ til Gamlebakka, og vegen ble trolig ferdig mens han hadde sitt virke i Sør-Aurdal. På Riksforsamlingen på Eidsvoll I 1814 var én av tre representanter fra  Christians Amt, nå Oppland fylke. Det får vi nok høre mer om når grunnlovsjubileet skal markeres neste år.

Historielaget tok regi
Sør- Aurdal historielag har tatt på seg å organisere merkinga av de stiene det her er tale om. Leder Eldor Bråthen gir honnør til styremedlem Arvid Berg som har tatt på seg hovedansvaret for denne delen av lagets arbeid. – Med god hjelp av skogbrukssjef Arild Haglund har Berg brakt på det rene hvem som nå er grunneiere langs den gamle kirkevegen mellom Begnadalen og Hedalen, og historielaget har gjort avtale med samtlige grunneiere om merking.


Tre veger har delvis samme rute fra stavkirka.


I gamle dager gikk/kjørte folk Gamlebakka fra Begnadalen for å komme til kirke i Hedalen. Buttilbakken har fått sitt navn etter flasker noen av kirkegjengerne gjemte her. En kunne ikke ta med seg sterke saker til Hedalskirka...


Solid redskap til å få påler på plass


Noen av dem som var med på dugnaden.


Dette var en bratt bakke. Opprinnelig lignet veien en bjønneskalle. Etter bearbeiing med maskin, ble vegen mer framkommelig.