Sist oppdatert: 29.10.2013 05:58

Bedehusjubileum i Hedalen

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER OG VIDEO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
  Kristenlivet har hatt en sentral plass i Hedalen gjennom lange tider. Det vitner den 850 år gamle stavkirka om. Bedehuset sør i bygda har  vært et viktig, supplerende samlingssted gjennom 100 år.

Haugianismen satte sitt preg på Hedalen. Det myndige lekfolket ble engasjert i misjonsarbeid, og flere misjonsforeninger ble stiftet. Én av disse var Kinamisjonen (senere kalt Orientmisjonen) som ble stiftet i 1911.

Dette skapte behov for flere møteplasser, og i 1913 ble Søndre Hedalen Misjonshus bygd – også fordi det fra denne delen av bygda var langt til kirka.

Ole Dokkehaug var byggmester i 1913. Han fikk 800 kr for arbeidet, og hele bygget kostet 2 500 kroner. Bedehuset er i dag eid av Orientmisjonen.

Emmisærbesøk
Her ble det holdt møter av ulike slag. Tilreisende predikanter fra ulike organisasjoner var innom både bedehuset, hjem og andre lokaler i bygda. Noen av dem kom fra det vi i dag kaller Smiths Venner. Uenighet om lære oppstod, og det førte til at vennene fant seg andre lokaler der de holdt sine møter.

Godt vedlikehold
På 1950-tallet fikk lokalet nytt navn, Søndre Hedalen bedehus. (Ved kirka var det et annet tilsvarende lokale som ble kalt Venneheimen.) I dette tiåret ble huset restaurert, og på 70- og 80-tallet ble det bygd ut og pusset opp. De siste årene har det igjen vært gjennomført omfattende vedlikeholdsarbeider på det som nå kalles Bedehuset.

Frivillig innsats
I alle år er det frivillige økonomiske bidrag og dugnad som har gjort at bygget i dag framstår som et lyst, trivelig og velegnet samlingssted. Nå brukes det til flere misjonsforeningers møtevirksomhet, barne- og ungdomsarbeid, menighetsarbeid, konfirmasjonsselskaper, åremålsdager med mer.

Minner for livet
Jeg var glad i Bedehuset, forteller Grethe Langbråthen fra Nes i Ådal. Hun vokste opp sør i Hedalen, og hennes bestefar, Osvald Fossholm, var en av søndagsskolelærerne på Bedehuset. Pinsevenn og butikkeier Odd Kvarme var én av de andre lærerne. – Han hadde en enestående evne til å levendegjøre bibelfortellingene. Flanellografen var et viktig hjelpemiddel, og jeg var like spent hver gang når han fortalte historien om den bortkomne sønnen. Ville den fortapte finne hjem igjen?


Grethe Langbråthen med diplom

På femtitallet var rundt 80 barn medlemmer i søndagsskolen, og var frammøtet godt, ble det honorert med stjerner og til slutt diplom utdelt av søndagsskolebestyreren. At pinsevennen Kvarme fikk en så sentral plass på Bedehuset, er verdt å merke seg. I vedtektene het det nemlig at forkynnelsen skulle bygge på den evangelisk lutherske lære. Takhøyde er altså ikke et nytt begrep.

Bilder og musikk fra jubileumsfesten søndag 27.10.

 
Marie Eikrem, Anne Margrethe Wilther og Kirsten Greaker Heimestøl spiller.

Søndagskolen fra midten av forrige århundre. Osvald Fossholm til venstre og Borghild Kvarme med gitaren. Fra venstre foran: Kjellaug Fossholt, Astrid Skogly, Aslaug Nerby. Andre rekke: Jenny Joplassen, Synnøve Hermannsen, Hjalmar Skogstad. Bak: Marie Klemetsrud, Astrid Skogstad, fra Nybråten(Gunderhuset) og Gunnar Fossholm.


Bedehuset i dag.


På jubileumsfesten sang Husmormusikken.


Aslaug Nerby har også vært en flittig bruker av Bedehuset.