Sist oppdatert: 29.10.2013 21:25

  Temperaturen i hyttemarkedet

HERMANN GRØV
I utgangspunktet er et hyttekjøp motivert av at man ønsker seg et fristed på fjellet. Flertallet av deM som kjøper og planlegger hyttekjøp, har ikke investeringsmotivet som viktigste driver. Kjøpet har et langsiktig perspektiv hvor motivet er et samlingssted for familien.

Dette taler for et mer stabilt fritidsboligmarked hvor hytten ofte er det siste en familie ønsker å kvitte seg med.

De senere års trender er at mange i stedet selger eneboligen sin i byen for så å anskaffe seg en vedlikeholdsfri leilighet. Eneboligen blir derfor i større grad hytten på fjellet hvor familien samles i høytider som jul og påske.

Den økende standarden på hyttene har også i stor grad påvirket bruken av fritidsboligene ved at folk bruker mer tid på fjellet enn tidligere. I tillegg har mange områder tilrettelagt for bredbånd som gjør det mulig å ta med seg jobben på hytta. Det gjør det derfor enklere å forlenge helgen og brukstiden. For det lokale næringslivet er dette positivt ved at hytteeierne får mer behov for varer og tjenester.
Nøkterne hytter mer populære – Det er små hytter som selger
Trenden i dag er helt klart et ønske om mindre og rimeligere hytter enn tidligere. Hytter som ble solgt i 2011, hadde et gjennomsnittlig bruttoareal på 88,1 kvadratmeter. I 2012 var det på 85 kvadratmeter, en nedgang på 3 kvadratmeter. Antall sengeplasser gikk også ned, fra 8,07 til 7,98 i samme tidsrom. Det viser den årlige analysen av markedet for fritidsboliger på fjellet, som Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) og Finn har fått utarbeidet av TNS Gallup.

Hytteleverandørene merker også større etterspørsel etter mindre hytter enn før. Størrelsen på fritidsboliger vokste jevnt fra 1950-tallet og frem til det toppet seg i 2006 og 2007 med 101 kvadratmeter i gjennomsnitt.

Det er i dag en økende interesse for hytter på 50–75 kvadratmeter, og jeg tror dette segmentet kommer til å styrkes. Dette fordi det åpner for nye kundegrupper som vil prioritere andre ferieformer samtidig som de ønsker å ha hytte. Vi ser i dag at med de lave prisene på eiendom i for eksempel Spania, har dette blitt en stor konkurrent til hyttemarkedet i Norge – samtidig som folk bruker mer penger på å reise i dag enn tidligere.

Det er for tidlig å konkludere, men jeg synes utviklingen er interessant spesielt med tanke på Hedalen, som i hovedsak består av hytter i dette segmentet. Dette sammen med kort avstand til Oslo gjør at Hedalen har et fortrinn med tanke på å kapre hyttekjøperne som er på jakt etter unike naturopplevelser sommer som vinter.

Hedda Hytter introduserte nylig en ny serie med mindre hytter på ca. 50 kvm med anneks. Med denne hyttemodellen åpnes markedet mot nye og yngre kjøpergrupper som barnefamilier som har et sterkt ønske om hytte, men som har mindre å bruke på det formålet i denne livsfasen. Det er mer nøkterne holdninger blant kundene både med tanke på størrelse og prisen på fritidsboligen. De er mer opptatt av faktiske behov enn å bygge stort for å bygge stort.

Markedsutviklingen på landsbasis
Markedet for fritidsboliger har i økende grad blitt noe bedre det siste året. Prisutviklingen har nærmest stått stille i landet som helhet, men det merkes en økende interesse. Det siste året økte gjennomsnittsprisen med én prosent. Likevel er prisutviklingen i hyttemarkedet veldig ulik fra destinasjon til destinasjon.

Interessen for hytter er imidlertid fortsatt til stede, og flere og flere viser konkrete kjøpssignaler. Tallene for 2012 og 2013 viser en positiv salgsutvikling. Antall solgte fritidsboliger økte med 4 prosent fra 2011 til 2012. Interessen for hyttelivet bekreftes også av besøkstall og søkertrender for fritidsboliger på fjellet på finn.no.

Gjennomsnittlig salgspris på fritidsboliger på fjellet var 1 728 000 kroner i fjor. Det er en økning på 1 prosent fra i 2011. På de dyreste stedene har hytteprisene økt mest. Prisforskjellene skyldes i stor grad beliggenhet.

Avstand til Oslo eller en av de andre større byene, nærhet til alpinanlegg og løypenett er blant de viktigste egenskapene som påvirker prisene. Noe som er interessant for Hedalen sin del, er at viktigheten av ski in/ski out er sterkt redusert de siste årene. Samtidig ønsker kundene nærhet til et alpinanlegg. Dette har Hedalen med ca. 50 minutter til Nesbyen og Valdres Alpinsenter. I dag er det viktigere med umiddelbar nærhet til høystandard skiløyper. Her er Hedalen i en særklasse med ny løypemaskin og fantastiske skiløyper.

Hedalen – en hyttedestinasjon
En typisk hytte for salg i Hedalen blir solgt for i overkant av kr 1 000 000,-, har et bruttoareal på ca. 75 kvm og er ca. 35 år gammel. Prisen gjenspeiler at de fleste hyttene er lav standard hytte av eldre årgang. Per i dag er det bare området rundt Helsenningen/Søbekkseter som kan tilby høystandard hytter med vei/vann/kloakk, strøm og bredbånd. Dette gir også utslag i at prisene i dette området ligger på mellom kr 2 000 0000,- og 3 500.000,-. I Hedalen blir også hyttene i stor grad solgt til prisantydning. Noe som viser at prisingen ut mot markedet er riktig i forhold til hva markedet er villig til å betale. Det ble i 2012 solgt 35 fritidsboliger i Sør-Aurdal kommune.

Hedalen er altså absolutt en hyttedestinasjon som mennesker i Oslo og Akershus vurderer når de skal anskaffe seg en fritidsbolig. I hovedsak, som nevnt, er det kort reisetid fra Oslo og gode langrenns muligheter i tillegg til «fornuftige» priser på hyttene som gjør at Hedalen blir valgt. Kjøperne er i hovedsak godt voksne par og familier med små barn som ønsker store friområder rundt seg uten for tett bebyggelse.

Vil avslutningsvis berømme den fantastiske dugnadsinnsatsen som er lagt ned i løypelaget. De «nye» høystandard løypene har i stor grad vært med på å gjøre Hedalen til en mer attraktiv hyttedestinasjon. Fokus på langrenn og skøyting har fått en ny vekst, spesielt etter VM i Oslo 2011, og gode høystandard langrennsløyper er helt avgjørende for valg av hyttedestinasjon. Jeg ønsker løypelaget lykke til med forberedelsene til en ny vintersesong!