Sist oppdatert: 05.10.2013 00:15

Røde tall for Begna Bruk

ARNE HEIMESTØL
  Problemene i skogbruket generelt og nedleggingen av Follum og Tofte spesielt rammer Begna Bruk hardt.

– Det er for lav produksjon i skogen, og Begna Bruk får av den grunn for dårlig tilgang på sagtømmer, sier daglig leder Torkild Waagard.
– Sammenlignet med det generelle kostnadsnivået er prisene på ferdigproduktene dessuten for lav.

Lang transport
Etter at Follum og Tofte ble lagt ned, sender Begna Bruk celluloseflis til Saugbruks i Halden, våt og tørr huggerflis til Braskeriderfoss platefabrikk og kutterflis til pelletsfabrikken Pemco i Brummundal.

Store fraktkostnader
Waagard opplyser at det er overskudd av alle typer flis i markedet, prisene er under press og fraktkostnadene har økt med 4,8 millioner kroner etter at Follum og Tofte ble lagt ned.

Ikke nok med reduserte produksjonskostnader
– På grunn av denne situasjonen har ikke Begna Bruk svarte tall. Bedriften har vært gjennom et investeringsprogram de siste årene. Siste satsing var automatsortering og effektivisering av tørrsorterverket.

Produksjonskostnadene er kuttet betydelig, og Begna Bruk er nå på høyde med de mest kostnadseffektive bedriftene i bransjen. Sagbruket er imidlertid avhengig av å øke inntjeningen på biproduktene for å komme på plussiden i regnskapet.

Kommunen engasjerer seg
Sør-Aurdal kommune ved ordfører Kåre Helland, rådgiver Stig Solbrekken og skogbrukssjef Arild Haglund har engasjert seg sterkt for å få på plass en transportstøtteordning for biproduktene Begna Bruk leverer.

– Vi varslet tidligere i sommer Kommunaldepartementet via fylkeskommunen om at området her står overfor ei overhengende fare for bortfall av mer enn 10 % av sysselsettingen de nærmeste par årene, og således kan komme til å trenge ekstraordinær omstillingsstøtte. Imidlertid er vi stadig uforbederlige optimister og arbeider for at tiltakene som nå settes inn fra alle gode krefter, skal hjelpe oss over denne alvorlige krisa.

Haglund presiserer at det av avgjørende betydning hva skogeierne selv og i samarbeid gjør framover. Det er viktig å ta vare på både skogsbilvegnettet og framtidsskogen.