Sist oppdatert: 06.10.2013 21:37

Sammen for bygda

  Hedalen Helselag fyller 100 år i 2013. I forbindelse med jubileet gir laget ut ei bok. Den er skrevet av Eldor Bråthen. "Sammen for bygda" kan du kjøpe i butikkene i Hedalen.

Her gjengir vi forordet Bråthen har skrevet:

La meg begynne dette forordet med en påstand som ikke er min oppfinnelse:

– Det som ikke har skjedd lokalt, har ikke skjedd.

Utsagnet kan tolkes negativt. Den som får seg til å si noe sånt, er en sneversynt person som ikke evner å se utover sitt eget meget lokale interesseområde: «Skit i Norge! Leve Toten!».

Velger vi en mer åpen og positiv tilnærmingsmåte, finner vi kanskje ut at det er noe i det. Gode intensjoner og bestemmelser som blir utformet på sentralt hold, har begrenset nytteverdi om de ikke blir vekslet om i praktiske tiltak i folks nærmiljø.

Hva er et nærmiljø? Det er et definisjonsspørsmål. Er en relativt langstrakt kommune et nærmiljø? Er det tilstrekkelig med kommunal satsing og et sterkest mulig administrativt kommunesenter, eller behøves det noe mer? Det kommer an på hvem du spør...

Hedalen helselag passerer 100 år. På disse 100 åra har samfunnet blitt forandra. Det samme har de oppgavene helselaget står overfor. Det som står fast, er at Hedalen helselag er en lokalt forankra organisasjon i ei lita bygd i en liten kommune. Lagets arbeidsområde har vært og er Hedalen, og oppgaver har blitt løst gjennom mange menneskers praktisk arbeidsinnsats, og økonomiske midler som lokale givere har gitt bygdesamfunnet via helselaget.

Og så må vi skynde oss å legge til: Det er ikke alt. Hedalen helselag har i så å si alle år vært tilsluttet Nasjonalforeningen for folkehelsen. Laget er ikke «bare» en lokal organisasjon. Det er en del av et landsomfattende nettverk for folkehelsen.
 
Hedalen er en del av Sør-Aurdal kommune. Når Hedalen helselag bidrar her i bygda, bidrar man ikke bare til Hedalen, men til Sør-Aurdal som helhet.

Flere av lagets medlemmer har mottatt fortjente æresbevisninger for sin innsats. På forsida av denne boka finner du bilde av Søster Olava, som ble tildelt Kongens fortjenestemedalje. Styret i Hedalen helselag har valgt tittelen: Sammen for bygda. Den tittelen inkluderer søster Olava, øvrige prisvinnere, og andre som har gjort og gjør en innsats via helselaget.

Jeg takker styret i Hedalen helselag for oppdraget, og jeg sender en vennlig tanke til de som har tatt vare på protokoller og annet materiale som jeg har fått tilgang til.

En spesiell takk til Gunhild Breen, Bjørg Elisabeth Berg og Sigrid Haugen.
Gunhild har gitt meg lov til å bruke notater, brev, prologer etc. som hennes faster Sigrid (Sigrid Aspholt) etterlot seg.

Bjørg Elisabeth har arbeidet med helselagets historie tidligere. Hun har gitt meg tilgang til sine notater i den forbindelse og dokumenter og bilder fra den tid hun var med i fylkesstyret.

Sigrid har skaffet til veie det aller meste av billedmateriellet i denne boka, plassert bilder på rett plass, utarbeidet liste over formenn, helsesøstre og andre, og ikke minst, lest korrektur.

Dette er ikke et vitenskapelig verk med kildehenvisninger etc. Jeg håper likevel at det meste er sånn noenlunde rett, dvs. at jeg har oppfattet riktig. I protokoller og ellers hender det at noen blir nevnt og andre oversett. Det får være min skarve unnskyldning.

Gratulerer med jubileet!
Hedalen i juli 2013
Eldor Bråthen


Eldor i arbeid med boka