Sist oppdatert: 08.10.2013 11:37

Bildeglimt fra helselagets jubileumsfest

ARNE G. PERLESTENBAKKEN OG SIGRID HAUGEN
 


Dekka til fest i nyoppusset gymnastikksal


Dekka til fest i nyoppusset gymnastikksal


 90 helselagsmedlemmer og gjester fylte salen


 Sangkoret, med dirigent Kjell Ivar Vestrom, åpna festen


Fra utstillinga


Veska til søster Olava og annet gammelt utstyr


 Gjester. Torgun Thon Hagaset og Marit Slettum fra Etnedal helselag, og Bjørn Bjørneng, leder i fylkesstyret av Nasjonalforeningen


 Gjester fra Garli og Ranheim, og Øystre Slidre helselag

     Gjester fra  Aurdal helselag

      Maria Bakke og Terje Hagen, daglig leder ved Nasjonalforeningens fylkeskontor Hedmark og Oppland

      Gjester fra Torpa helselag

       Veteraner i Hedalen, Randi Skredderhuset og Helga Fekjær


 
Et rikholdig og velsmakende koldtbord, tilberedt av Berit Åsli


Et rikholdig og velsmakende koldtbord, tilberedt av Berit Åsli


Et rikholdig og velsmakende koldtbord, tilberedt av Berit Åsli


Ordfører Kåre Helland var første taler.  Han overrakte blomster og gavebrev fra Sør-Aurdal kommune.
Ønska helselaget som aktør i samhandlingsreformen. Nasjonalforeningen og helselaga er viktige brikker i det offentlige samfunn.

       Svein Harald Lie, helselagsleder i Hedalen og kveldens programleder

Bjørn Bjørneng, leder i fylkesstyret, Nasjonalforeningen Oppland. Han roste sangkoret og festens mange sanginnslag. Sang og musikk kan erstatte medisiner! TV-aksjonen er i startgropa. Midlene i år skal gå til forskning, men også lokalt til trivselstiltak for folk med demens.

       Fylkesstyrets bursdagsgave overrekkes.

Terje Hagen hilste fra Nasjonalforenings fylkeskontor, og fra Nasjonalforeningen sentralt og generalsekretær Lisbeth Rugtvedt. Han kunne fortelle at han ble kjent med Hedalen helselag gjennom Maria Bakke på landsmøtet i Tromsø i 1988. Da hadde laget 421 medlemmer! I 1996: 325 og i dag 163. Dessverre er dette en trend over alt, men Hedalen har fortsatt det tredje største laget i Oppland. Vi har en stolt historie, sa Hagen.  Han understreka hvor viktig boka er. Laget har gjort en enorm innsats for lokalmiljøet i Hedalen. Nasjonalforeningen har vært pionerer, vært med og bygd opp det velferdsamfunnet vi har i dag. Han understreka også viktigheten av årets TV-aksjon.


Allsang


Allsang


Allsang


Allsang


Allsang


Allsang


Allsang

       Torill Flaten Bjørgo hilste fra Aurdal helselag

       Gava fra Aurdal, en vakker løper vevd av Torun Goplerud Rygg


Folk hygget seg


     
Medlem av Hedalen helselag, Elsa Holter, har tidligere arbeidet som sekretær i Nasjonalforeningen i 20 år, og hadde blant andre Terje Hagen på lønningslista!

       Utsendingene fra fylket hadde mange minner om tidligere møter med Maria.


Sangere koser seg med maten


Sangere koser seg med maten

       Helselagsmedlemmer gjennom mange år, Marie Klemmetsrud og
Anne Marie Ramstad

       Helselagsveteran Jørgine Myrvang i samtale med Kari Delphin Holm


Så må det ryddes opp

       Eldor Bråthen synger visa han dikta i 1980. Mye har retta seg i forholdet mellom Hedalen og kommunesenteret siden den gang!

       Sigrid Haugen presenterte jubileumsboka, Sammen for bygda. Hedalen helselag 1913 – 2013.Sigrid Haugen presenterte jubileumsboka, Sammen for bygda. Hedalen helselag 1913 – 2013.

      Tombolaen som Mekkel Lie, far til dagens leder, laga av et gammelt blikkspann i 1950, er fortsatt i bruk på hver eneste trettendagsbasar, og veldig populær!

       Boksalget er i gang, og forfatteren signerer

       Interessant utstilling. Diverse utstyr fra helselagets lager.


Sosialt i pausa

       Marsipankake 1. Kjøkkensjef Berit Åsli skjærer opp

       Marsipankake 2. Kjøkkenmedhjelper Elisabeth Slettebråten skjærer opp

       Forfatter Eldor Bråthen med et produkt han kan være stolt av

       Sangkoret på’n igjen

       Gratulasjoner fra Garli og Ranheim helselag


– og fra Øystre Slidre helselag


 
– og fra Torpa helselag


Kaffeserveringa er i gang.


 Kaffekanne fra Etnedal helselag

   

Maria Bakkes innsats for laget i mange år ble illustrert av Reidar Heiene da han grep ordet og fortalte: I Martin Bakkes 70 årslag var det mange gjester og mange gaver. Marin lovet gjestene at han skulle passe godt på gavene, så Maria ikke tok dem til gevinster på Trettendagsbasaren!


- til stor jubel i salen!

      Bjørg Elisabeth Berg intervjuer Maria, som forteller episoder fra barndommens møter med søster Olava, og om Trettendagsbasarer før i tida

     Maria med diplomet som bevis på æresmedlemskap i Hedalen helselag

      Bjørg leser ”Helselagskjerringa”.

      Trim-sang-glede


Trim-sang-glede


Trim-sang-glede

.      Ordfører og helselagsleder i konspirasjon? Nei, her oppfordres det til et krafttak for TV-aksjonen 20. oktober. Helselaget samordner innsamlinga i Hedalen.

.      Helga Fekjær ble ansatt av Hedalen helselag i 1956

Sanger som ble brukt på festen

| Framsida av sangheftet | Hedalssang | Hedalssangen | Helselagsvise |
| Ei lita vise for hedøler | Innflyttervise | Trim-sang | Til lags åt alle |
| Vennskapsvise |