Sist oppdatert: 08.10.2013 18:16

Hilsen fra fylkesleder

BJØRN BJØRNENG
 

Oppland_fylkeslag

Takk for en hyggelig innbydelse til jubileumsfesten!
En blir noe ydmyk når en kommer over skogen og skal til Hedalen. Gamle sagn om Hedalen stavkirke, bjørn på alteret og om jegeren som traff kirkeklokker midt i villskogen har vi alle hørt om.

Hedalen er ei bygd hvor samhold og omsorg for nesten har stått sterkt i alle år. Som en naturlig del av dette ble Hedalen Helse- og sykepleierforening stiftet for 100 år siden. En imponerende jubileumsbok forteller om en svært så allsidig virksomhet. Først i kampen mot tuberkulose, ansettelse og ansvar for bygdas helsesøster som har vært en institusjon i denne bygda i mange år. Nå har det offentlige tatt over. 

Hedalen helselag har i de senere åra gjort en kjempeinnsats når det gjelder arbeidet med hjerte og kar og nå også arbeidet for å hjelpe de med demens. Dette er to hovedpilarer for nasjonalforeningens arbeid både sentralt og lokalt.

 

Men det er også en tredje pilar som er viktig, nemlig alle forskjellige trivselstiltak dere engasjerer dere i. Gåturer, trim, sangkvelder, fjellturer for å nevne noen, alt dette er helsearbeid av ytterste merke. Det å ha det trivelig sammen skaper god helse.  Slik også med denne jubileumsfesten. 

At dere startet med sang ved Hedalen sangkor minner oss på hvor viktig sang og musikk er for beboere med demens. All ære til koret som satt en ekstra spiss på festen. Det er hyggelig å registrere det gode samarbeidet dere har med kommunen, så en gratulasjon også til kommunen ved ordfører Kåre Helland. Jeg kommer nettopp fra en samling for demenskontakter i fylket på Honne hvor vi fikk dokumentert at sang og musikk i mange tilfeller kan erstatte medisiner. For vel en uke siden fikk Soltun som er en avdeling for beboere med demens besøk av 19 sanglade barn fra Dokka barneskole. Det var flott å se hvordan beboerne kviknet til når barna underholdt og ikke minst når de med ungene på fanget kunne synge de gamle barnesangene.

Vi ønsker dere alle lykke til med TV-aksjonen 20. oktober. En dag vi alle har store forventninger til. Midler fra TV-aksjonen skal brukes til informasjon om og forskning på demens, men ikke minst viktig at mye av midlene skal brukes til ulike tiltak lokalt. Pårørende skoler, aktivitetsvenn, samtalegrupper, likemannsarbeid og ikke minst alle slags trivselstiltak for å nevne noe. 

Jeg skal hilse fra fylkesstyret og gratulere, det skjer med blomster og en gavesjekk på 2000 kroner. Så Svein Harald, du må komme fram og ta i mot.

 

 
For ni år siden var jeg i Hedalen i forbindelse med fylkesårsmøtet, og det var et møte jeg satte  stor pris på.  Her møtte jeg for første gang Maria Bakke som  jo er en egen institusjon i helselaget.  Da var jeg sammen med kreftforsker Johan Moan og sammen hadde vi både faglige foredrag og ikke minst dikt av Dan Andersson og Jakob Sande. Jeg vet at Maria og også dere andre setter stor pris på dikt og derfor avslutter jeg med  under stjernene av skogens dikter Hans Børli.
 

Tro ikke at jeg kommer fra små forhold, stjernehimmelen sto alltid åpen over meg.
Jeg levde mine år på jorda med Syvstjernen som nabo og nordavinden som omgangsvenn.
Jeg kjenner de lave maurstiene med de brukne strå på jorda og
også himmelens kongeveg av lys der Guds fotspor står tegnet i stjernestøvet.
Jeg er et menneske og har erkjent storheten i det å være så uendelig liten.

Gå nå ut og gled dere over den fantastiske høsthimmelen dere har her i Hedalen.
 

Hilsen  Bjørn Bjørneng, fylkesleder.