Sist oppdatert: 11.09.2013 08:57

Omfattende arbeider på Engevegen

ARNE HEIMESTØL
 

Flere grunneiere har engasjert Valdres skogavvirkning til å rydde kantene på Engevegen.

Det er en laster med klippeaggregat som utfører arbeidet over en strekning på til sammen 2,48 km. For 100 kroner per meter veg fjernes skogen på begge sider. Virket samles i store hauger.

– Jeg fant fort ut at det var en altfor stor oppgave å rydde med motorsag på min eiendom, forteller Einar Bruskerud. Skogen var nesten ugjennomtrengelig i vegskråningen. Flere grunneiere kom til samme konklusjon og bestilte skogsmaskin.

Tidligere i år har veglaget sørget for nytt rør der en bekk krysser vegen. Flere har ryddet skog med motorsag. Nå vil en fylle på grus i de største hullene slik at det skal bli lettere å ta seg fram.

– I framtida vil jeg leie maskin til å holde vegkantene på min eiendom nede, sier Bruskerud.


Maskina legger først virket ned før den laster det opp og kjører det bort.

 


Her er det ryddet mer manuelt.


Her er ryddinga ferdig.