Sist oppdatert: 12.09.2013 06:28

Tenker som Etnedal – vil vise moderasjon

ARNE HEIMESTØL
 

– Regjeringsskiftet gjør at vi bør forberede oss på strammere kommuneøkonomi. Det betyr at vi bør holde igjen noe, sier ordfører Kåre Helland.

Ordføreren er spent på hva som vil skje med finansiering av offentlige oppgaver i årene som kommer, og peker på hvilke konsekvenser regjeringsskiftet kan få for for eksempel Valdres lokalmedisinske senter.

– På den andre siden er det varslet økt satsing på skole. Den sektoren kan bli vinner i vår kommune også.

Helland er ikke redd for E-16 med vedtatte planer fram til Bjørgo. Det kan imidlertid gå litt lengre tid med tanke på bompengesaken i Stortinget.
Ordføreren er ikke like trygg på framdriften gjennom resten av Valdres.

For landbruket kan situasjonen bli mer dyster, tror Helland. – Blir de borgerlige enige om å fjerne deler av landbruksstøtten, vil det kunne se betydelige konsekvenser i vår kommune også.