Sist oppdatert: 15.09.2013 22:09

Temakveld om smijernet i Hedalen stavkirke

TEKST: ELDOR BRÅTHEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
  Førstekonservator Torill Thømt ved Valdresmusea anses som en av våre fremste eksperter på utvinning og bruk av jern i middelalderen. Og de som hadde møtt fram på jubileumsarrangementet i Hedalen stavkirke fredag kveld, fikk da også med seg et lærerikt og interessant foredrag om dette temaet.


Torill Thømt

I middelalderen, dvs. fram til 1300-tallet, var jern som var utvunnet fra myrmalm, viktig til lokale behov og som handelsvare. Da Hedalen stavkirke ble bygd i 1163, var jernproduksjonen i vårt område på sitt høyeste, og man antar da også at jernbeslagene som nå sitter på hoveddøra, er like gamle som selve kirka.

Jernbeslaga på kirkedøra var viktig på to måter. De forsterket døra i rent bokstavelig forstand, og de fortalte rent symbolsk om det huset man nå var i ferd med å tre inn i. På døra i Hedalen stavkirke finnes bl.a. en såkalt orant. Det er en person som står og ber med utstrakte armer og hendene vendt framover. Når det gjelder utforminga av hengsler og beslag, finnes ulike tradisjoner som følger de viktigste handelsveiene. Europeiske tradisjoner kom sjøveien til Vestlandet og videre til Valdres. Beslag fra Arnafjord i Vik i Sogn er svært like de vi finner i Hedalen stavkirke.

Leder i jubileumskomiteen, Elling Fekjær, overrakte gave til Torill Thømt, Kjellaug Kjensrud og Reidar Heiene. Kjellaug leder husmormusikken og Reidar og trekkspillet hans er husmødrenes faste følge. Denne kvelden framførte de to Edvardviser: Hedalsvisa og Madonnavisa.

Elling benyttet ellers anledningen til å minne om Hemsingkonsertene 20. oktober. Billetter er å få kjøpt hos Ingrid Gunderhuset, og hun har også til salgs andre jubileumsartikler, bl. a. originalsmykker basert på nettopp beslaga på kirkedøra.


Jernvinne


Norske varianter


Låsbeslag


Jernprøver


Husmormusikken