Sist oppdatert: 20.09.2013 06:55

Utbygging for 90 millioner kroner i Fossvangområdet.

ARNE HEIMESTØL
 

Kommunestyret vedtok torsdag enstemmig at det skal bygges nytt svømmebassen på 10*25 m. Et nytt gymnastikkanlegg skal bygges innenfor en kostnadsramme på 15 millioner kroner. Også kultursektoren blir tilgodesett i alternativet som nå ble vedtatt.

Med dette vedtaket har kommunestyret snevret inn prosjektet fra det mest ytterliggående som hadde en kostnadsrammet på 152 millioner kroner til 90 millioner.

  • Les saken og vedtaket her.

  • Her er saken slik den er behandlet fram til kommunestyremøtet torsdag.