Sist oppdatert: 03.09.2013 07:10

Trivelig idrettsdag

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: VEGARD FINSRUD
 

Men for flere ble det gangsperre på mandag.

HIL har i en årrekke arrangert idrettens dag på grasbanen ved skolen. Dette har vært, og er, en dag med aktiviteter for flere aldersgrupper og en møteplass for hele bygda.

Fotball
Fotball har stått sterkt i Hedalen. Knøttelag fra sør og nord spilte mot hverandre. Det samme gjorde 4.–7. klasse. De som var eldre enn dette, spilte på grendelag. Fem lag deltok, og Landsendlaget vant finalen.

I år kunne en også teste skuddfoten med lasermåling. Her vant Henrik Fossholt med et skudd som ble målt til 106 km/t.

Andre aktiviteter
Ellers kunne en være med på friidrettsaktiviteter som kule, 60 m, lengde og høydehopp. Sykkelkross, tautrekking og natursti var også på programmet.

Mandagen
– Det er morsomt å se på innsatsen til gamle idrettshelter i bygda, forteller Mona Strandbråten. – Men flere av dem var dagen etter noe preget av aktivitetene de hadde vært med på på idrettens dag.