Sist oppdatert: 03.09.2013 17:36

Aldri en dag uten...

KJELL LIA

Jeg er sannsynligvis en av de hyppigste gjestene på Hedalen.no, det har jeg vært i mange år.

Dagen  begynner med en gjennomgang av nettaviser fra inn- og utland, deretter Hedalen.no for mer lokal informasjon og nyheter.

Etter en «manns-alder» i Hedalen kjenner vi mange og kan relatere oss til oppslagene.

Det er selvsagt interessant å vite når det arrangeres klubbrenn eller når den første dompapen har landet på naboens brett (der er det forøvrig mange), men Hedalen.no er noe langt mer og kan vel sies å ha blitt en institusjon i bygda, et slags lim som besørger informasjon om smått og stort.

Ganske spesielt er det at så mange deltar og gir bidrag, i tillegg er vel nettsiden også blitt en  viktig del av det såkalte e-demokratiet hvor elektroniske media skal fremme deltagelse og forståelse for demokratiske prosesser og beslutninger.

Her lykkes etter min mening Hedalen.no godt og har gjennom en årrekke etablert seg som en institusjon i bygda. Skolesaken, som fikk et heldig utfall, er vel ett eksempel på den makt og viktighet denne type arenaer har. Hedalen er heldig som har en slik nettside, det motsatte nå er utenkelig.

Det er også slik at i myndighetenes retningslinjer/anbefalinger for e-demokrati så understrekes nødvendigheten for ildsjeler – så er vel tilfelle for Hedalen.no også. Jeg antar ingen blir rike som medarbeider i nettsiden, men det må jo være et privilegium å få være så sentralt med i bygda og videreformidle et bredt spekter av nyheter – fra den første multekarten til lokalpolitiske beslutninger av stor viktighet for bygda.

Nå var dette bare delvis ment som en hyllest til Hedalen.no –  det er jo selvsagt bygda og alle engasjerte bidragsytere som gjør at dette har blitt så bra og så interessant også for oss som ser dette «litt utenfra».