Sist oppdatert: 06.09.2013 06:53

Gode ideer kan bli belønnet

ARNE HEIMESTØL
 

Sør-Aurdal kommune har mellom 500 000 og 600 000 kroner som kan fordeles på utviklingstiltak i kommunen.

Det kan søkes om tilskudd fra næringsfondene til etablering, bedriftsutvikling og markedsføring i henhold til fondsvedtektene, forteller rådgiver Stig Solbrekken. 

Kommunen prioriterer gode ideer, og en må regne med at det i sum blir søkt om større beløp enn det kommunen kan bevilge.

Søknadene må inneholde en beskrivelse av forretningsidé, markedsvurdering, økonomi (budsjett og finansiering), sysselsettingseffekt og personalia. Spørsmål kan rettes til Stig Solbrekken, tlf. 61 34 85 28.