Sist oppdatert: 07.09.2013 06:33

Storstua kommer seg

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
 

I juni startet årets prosjekt for Hedalen skoles venner – samfunns-/ gymnastikksalen på skolen. Kommunen støtter tiltaket med 200 00 kr, og Hedalen Skoles Venner supplerer med  både dugnadsinnsats og egne midler. 

Murveggene ble malt i slutten av juni. Stillaser fikk vi låne av Vassfarbygg. I begynnelsen av august ble parkettgolvet slipt ned. Parkettstavene viser seg å være solide, og golvet var pent både før det ble lakkert og etter at to strøk med lakk, merkebånd og to lakkstrøk til var påført.

Stoltrallene har fått nye fronter, og kanten på scena  har fått nye bord og lister. Her skal det lakkes. Stoltrallene må også få nye hjul slik at det nylakkerte golvet ikke får skader når trallene er i bruk.

De gamle ribbeveggene var i heller dårlig forfatning. Nye ribbevegger er kjøpt inn og montert.

Vi legger til at HSV tidligere har skiftet vinduer i gymsalen. På siden mot fylkesvegen er vinduer fjernet og erstattet med mur. I fjor byttet kommunen lys i taket og fikk på plass varmepumpe.

Finn Holm Olsen leder prosjektet, og kommende uke skal representanter fra styret sammen med ham lage en framdriftsplan for resten av årets tiltak. Målet er å være ferdig i god tid før jul.