Sist oppdatert:
1.4.2014

Vil bygge kulturhus på Jevnlismyra

ARNE HEIMESTØL

  Fire millioner kroner, gratis tomt og betydelig dugnadsinnsats er det Begna Bruk, Hedda hytter og grunneier og kulturpersonlighet, Geir Øverby, kan tilby Sør-Aurdal kommune i et nytt prosjekt.


Torkild Waagard, Geir Øverby og Magne Omsrud


Vanskelig kommuneøkonomi
Før jul ble det kjent at kommunen igjen er rammet av økonomiske problemer. Så alvorlig er saken at rådmannen minner om Robek-lista. Kommunestyret kvitterte med å vedta investeringsstopp, forberedelse til innføring av eiendomsskatt og ny driftstilpasningsprosess.

Utbygginga i Fossvangområdet ble også satt på vent. Det betyr også at det er knyttet betydelig usikkerhet til om det blir noe av det planlagte kulturbygget i Bagn.

Tar ansvar
– Dette kan vi gjøre noe med, sier daglig leder på Begna Bruk, Torkild Waagard.

– Størstedelen av det private næringslivet ligger sør i kommunen, og Begnadalen og Hedalen er kjent som både kultur- og dugnadsbygder.

Skogs- og hyttekommunen Sør-Aurdal
– Gjennom dette prosjektet vil vi også vise at skogen har en sentral plass i kommunen vår. Kulturbygget blir oppført av Hedda Hytter, av tettvoksende gran fra Buvassfaret, på flomsikker grunn, med rausta tak – og midt mellom Hedalen og Begnadalen, sier Magne Omsrud, daglig leder i Hedda hytter.


Klikk bildet for å se større utgave av prosjektet.

Rause løfter
– Som bonde, grunneier og skogbruker har jeg ikke så mange kroner å bidra med, men jeg velger å stille 100 mål til disposisjon – like ved sikringsmasta på Jevnlismyra, sier Geir Øverby. – Her har SAE framført strøm, så noe ligger allerede til rette for utbygginga som nå foreslås. Øverby tar ellers på seg å være prosjektleder for den store dugnadsinnsatsen som venter.

Flere må bli med!
– Jeg minner om at hedøler i en årrekke forbilledlig har vist hvordan man kan få viljen sin, sier Waagard. – Store, testamentariske gaver, sammen med flittig politisk innsats, har tvunget fram kommunal utbygging, som for eksempel Hedalsheimen. – Nå oppfordrer jeg både hedøler og begnadøler til å tenke stort og sammen om framtida. Et kulturbygg på Jevnlismyra vil bidra til samarbeid og fred mellom bygdene, og vil dessuten være et vesentlig bidrag til å sikre bosetting i kommunen og arbeidskraft for næringslivet vi alle er så avhengige av.

Støtte fra Korsæth
–Planene om et kulturhus på Jevnlismyra må alle hilse med glede, sier tidligere fylkesmann Knut Korsæth. – Nå trekkes Begnadalen med på et samarbeidstiltak som forhåpentligvis vil være med på å viske ut ”misunnelsen” mot Hedalen. 

Da vi i sin tid engasjerte oss i Bygdeutviklingsprosjektet, hadde vi mange konkrete ideer, men ikke denne! Det er derfor ekstra gledelig at dette spleiselaget kan bli til felles beste for kommunen og for regionen! 

Blir neste fellestiltak en fylkesveg fra ”Nes til Nes”?