Sist oppdatert: 09.04.2014 17:53

Driftstilpasningsprosessen i gang

ARNE HEIMESTØL

  Tirsdag fikk formannskapet en gjennomgang av hvor arbeidet står og mulighet til å justere kurs i prosessen.

Utgangspunktet for arbeidet som nå er i gang, finner en i vedtak fra formannskapsmøtet som ble holdt 18. februar. Kommunestyret får saken til behandling 19. juni.

Ordføreren understreker at en er tidlig i prosessen, og at administrasjonen nå må få gjøre arbeidet formannskapet har bestilt. En må få vurdert tiltak som kan settes i gang både på kort og lang sikt.

– Vi kan ikke sette i gang store tiltak uten at vi først har hatt en bred prosess, uttaler Helland. – Jeg er også opptatt av hva vi kan gjøre for å få mest mulig ut av hver krone vi har.

Her kan du lese presentasjoner som ble lagt fram i møtet.

Dette sier tjenesteleder for helse, familie og barnehage, Berit Dokkebakke Navrud:  – Jeg viser til framlegget. Dette er foreløpige tanker som det blir jobbet med. Det foreligger overhodet ingen konkrete forslag eller konklusjon på dette arbeidet. Vi er fortsatt tidlig i prosessen, og det skal sees på mulige konsekvenser og følger, samt gjøres en helhetsvurdering, før det skal ut på høring og til slutt til behandling i kommunestyret i juni.