Sist oppdatert: 15.04.2014 17:51

Positivprisen

STIG SOLBREKKEN

 

Positivprisen for Sør-Aurdal kommune ble opprettet av næringsrådet i 1990, og er hittil utdelt 19 ganger. Du kan nå være med å foreslå kandidater til prisen for 2013, frist 28. april.  

I følge statuttene for positivprisen kan prisen tildeles personer, bedrifter, lag og organisasjoner som i det forutgående år har bidratt til å skape/spre positive ideer/holdninger i Sør-Aurdal kommune.  

Kandidaten skal ha vist et engasjement i næringsutviklings- sammenheng, en evne og vilje til samarbeid i bygdesamfunnet, ha mot til å stå på egne ideer og tørre å ”stikke hodet fram”. Kandidaten skal være en ”Sør-Aurdøl”.”  

Positivprisen har sitt utspring i næringsarbeidet i kommunen, og næringsaspektet er derfor vesentlig ved vurdering av kandidater.  

Forslag på kandidater sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune v/planavdelingen, 2930 Bagn, innen mandag 28.april, eller e-post til: stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no.

Postivprisen - prisvinnere

1990 Hølerafossens Festlige Menneskeforening

1991 Bete Beitski AS

1992 Bragerhaug AS

1993 Vassfarfoten

1994 Solheimen Kristen Turistheim

1995 Begna Bruk AS

1996 og 1997 Ikke utdelt 2007 ikke utdelt

1998 Svein Breen

1999 Jan Bragerhaug 2009

2000 Ute og Tor Tronrud

2001 Ole Arne Kvålshaugen

2002 Andreas Råheim

2003 Nils Arne Bergsund

2004 Vidar Stavedal

2005 Ola Kleven

2006-2007: Ikke utdelt

2008: Edel Bakken

2009: Håvard Sukke

2010: Promek

2011: Valdrestunet Matsenter

2012: Heidi Moen