Sist oppdatert: 10.08.2014 23:43

Det er din kirke

LIV BARBRO VEIMODET
Når barn besøker kirken, blir de av og til spurt om hvem som eier kirken. Mange gjetter på presten eller organisten, og noen gjetter på Gud. Vi pleier å fortelle dem at det er de selv som eier kirken. Det er deres kirke. Og til deg som leser dette: det er din kirke. Både barn og voksne skal få være med å prege hvordan kirken deres er. Én måte å gjøre det på er å stille som frivillig medarbeider.

Vi har allerede mange flotte frivillige medarbeidere i våre kirker, men det er alltid rom for flere. Noen er glad i å synge, noen liker å bake, og andre igjen foretrekker fysisk arbeid som dugnaden på våren. Noen vil bli bedre kjent med barn og unge, andre trives best med voksne. Noen syns det er greit å lede, mens andre vil jobbe mer i bakgrunnen. Noen kan bidra til faste tider og andre igjen har mulighet en gang i mellom. Det er rom for alle, uansett.

"Ryktet om dugnadsåndens død er betydelig overdrevet"
Frivillig innsats er for mange en integrert del av den kristne tro. Dette utgjør en viktig del av menighetens liv. Det kan likevel synes som om "frivillighetskulturen" er i ferd med å svinne hen. At alle typer lag og foreninger kjemper med å få folk til å engasjere seg i ledelse og styre, er ingen trøst i så måte. Forskning har imidlertid vist at kanskje frivilligheten er like stor som før. "Ryktet om dugnadsåndens død er betydelig overdrevet" Det er heller slik at frivilligheten finner nye former.
”Vi kan ikke gjøre store ting - men små ting med stor kjærlighet,” har Mor Theresa uttalt. Og – som vi har sett – til sammen blir dette både stort og svært viktig for våre lokalsamfunn.

Bli frivillig medarbeider, sammen om å bygge menighet
Sør-Aurdal kirkelige fellesråd er stor på mange måter. Innenfor våre grenser bor det 3133 innbyggere, og 2705 av disse er medlemmer i Den norske kirke.

En annen måte fellesrådet er stor på, en mye mer verdifull måte, finner man i den store flokken av frivillige som legger ned enormt mye gratisarbeid i kirkene våre.

Menighetens mange aktiviteter, arrangementer og gudstjenester består altså av mye dugnadsarbeid. Det kan være meningsfullt å ha en oppgave, og det er kanskje også lettere å bli kjent med andre i menigheten på den måten. Kanskje du har lyst til å bidra med noe innenfor et område som interesserer deg? Det skjer mye i menighetene av ulike aktiviteter og arrangementer i løpet av en uke, og gudstjenesten på søndag er det store felles samlingspunktet.
Gudstjenesten:
Ledes av presten med en gudstjenestegruppe som kan bestå av kirkevert, tekstleser, nattverdmedhjelper, blomstervert, klokker, og i blant kirkekaffe. Kanskje kunne vi tilby kirkeskyss, og tolk ved behov også. Er det mange nok frivillige med i dette – blir det ikke mange søndager i halvåret den enkelte får turnus.
Kirkevert: Dette er ofte en representant fra menighetsrådet. Oppgaven er å ta imot folk til gudstjenesten, dele ut program og salmebøker (dersom det ikke er andre til å gjøre dette), sørge for at det er ryddig i våpenhuset, organisere ofring, telling av penger, kort sagt være menighetens ansikt utad i forbindelse med gudstjenesten.
Klokker: Frivillig klokker-tjeneste, har vi i Begnadalen og Hedalen. Disse klokkerne sørger for å ordne alt til i forhold til det som skal skje i gudstjenesten.

Tekstleser: Det er fint med variasjon i gudstjenesten, det er hyggelig å se at menigheten involverer seg i selve gudstjenesten, ved bl.a å være en tekstleser.

Blomstervert: Har ansvar for blomstene på alteret. Dette har gjerne kirkeverten hatt ansvar for – men det er ingenting i veien for at du som er blomsterglad stiller deg til disposisjon for å hjelpe med dette. Blomsten blir etter gudstjenesten gitt til et av medlemmene i soknet. Dette er en flott tradisjon synes jeg!
Kirkekaffe: Kirkekaffen er inkluderende. Kirkekaffe skulle vi hat mye oftere. Dette er jo stedet nye medlemmer i menigheten kan bli kjent. Derfor er det viktig at vi med jevne mellomrom kan tilby dette. Har du lyst til å være med å bake, koke kaffe og stelle i stand?
Andre oppgaver:

Konfirmantmedhjelpere, samtalehjem: Vi startet i 2014 opp med samtalehjem i alle sokn – dette er hjem som åpner dørene sine for mindre konfirmantgrupper. Vi trenger flere slike. Er du ung voksen som savner litt av det fine du opplevde som konfirmant, er vi glade for å få hjelp også av deg!

Trosopplæring: (Søndagsskole/Fredagsklubb/Salto/barnekor/HUK/Øpe hus/minikorvett/Tenko) : Mye bra arbeid blir gjort i menighetene våre på dette området. Mange er involvert, men det er alltid plass for flere.
Diakoniutvalg: I noen, ikke alle, menigheter finnes det et diakoniutvalg. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Forsangere: Vi har fått ny salmebok i alle menighetene nå. Her er det mye bra stoff å ta av. Det ville vært artig om vi kunne få til en forsangergruppe i kirkene våre. Da kunne vi treffes på tvers av sokn, øvet salmer sammen med kantor Anders og så være med å lede sangen under gudstjenestene.

Menighetsbladet/ «Kirkene i Sør-Aurdal» på facebook: Det er mye som skjer i menighetene våre som ikke kommer frem og ut. Har du skrivekløe blir vi glade for at du stiller kløen hos oss. Vi trenger skriveglade personer som kan lage artikler og notiser og som kan levere billedstoff.

I tillegg til de ovennevnte oppgavene er vi takknemlige for alle som tar kontakt og ønsker å hjelpe til ved aktiviteter, arrangementer og andre praktiske gjøremål i stor eller liten skala.

Kirkekontorets telefon er åpen kl. 09-15 på hverdager, men du kan også ta kontakt med noen av de ansvarlige for den aktuelle aktiviteten eller arrangementet. Prat med en av prestene eller menighetsrådet i ditt sokn.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle de frivillige som jobber for kirkene i Sør-Aurdal og ønsker dere alt godt og lykke til i deres arbeid for resten av 2014!

TUSEN, tusen takk for innsatsen!
Liv Barbro Veimodet, kirkeverge