Sist oppdatert: 16.08.2014 21:55

Nytt ved skolestart

  ARNE HEIMESTØL
Mandag 18. august er det skolestart. Vi har samlet noe informasjon som kan være nyttig for flere
.

Tobakksfrie skoler og barnehager
Med virkning fra 1. juli har alle elever og barnehagebarn rett til et tobakksfritt miljø. All tobakk, både røyk og snus er forbudt i skole-/barnehagetiden.

Forbudet blant elever gjelder både på og utenfor skolens område. Skolens og barnehagens ansatte må følge de samme reglene i skolens/ barnehagens lokaler og på uteområdene. Utenfor disse områdene gjelder ikke forbudet.

Strenge-Torbjørn ber lærerne låse dører og inndra mobiler

VG: Torbjørn Røe Isaksen forlanger mer disiplin i skolen og gir lærerne vide fullmakter for igjen å bli sjef i klasserommet.

Endringer i opplæringsloven
Her merker vi oss følgende:

  • leksehjelp kan fordeles fritt på 1.–10. årstrinn.

  • kommuner har ikke plikt til å gi gratis frukt og grønnsaker.

Forsøk med én eller to karakterer i norsk
Forsøket dreier seg om å endre karaktersystemet i norskfaget de første to årene på ungdomstrinnet slik at det gis én eller to karakterer.

Kampanje mot digital mobbing
"Voksne skaper vennskap – på nett" er tema for årets kampanje i regi av Manifest mot mobbing. Kampanjen åpnes 1. september og oppfordrer til oppdatering av planer og kompetanse i skolens arbeid med digital mobbing.

Endret eksamensordning i matematikk
Utdanningsdirektoratet innfører krav til obligatorisk bruk av digitale verktøy for alle eksamenskoder i grunnskolen.

Nasjonale prøver
Fra høsten 2014 skal nasjonale prøver gjennomføres trinnvis. Det vil si at elever på 8. og 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk først. Deretter er det nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning for 5. trinn.

Fra og med i år kan resultater fra nasjonal prøver i regning og engelsk også brukes til å måle utvikling over tid.

Valgfag
Fra skoleåret 2014/2015 skal alle elever på ungdomstrinnet ha valgfag. Fra 1.1.2014 ble det gjort endringer i føreropplæringsforskriften til Vegdirektoratet. Dette betyr at skolene kan tilby trafikalt grunnkurs som en del av valgfaget trafikk på både 9. og 10. årstrinn.