Sist oppdatert: 19.08.2014 06:38

Fylkesveg 224 – Vestbygdvegen skal utbedres

 

ARNE HEIMESTØL
Den er stedvis usedvanlig humpete, tresubber og steiner presser seg opp, og graset gror godt i asfalten som er full av sprekker. Nå skal det som har blitt kalt den dårligste fylkesvegen i Oppland, repareres.

Åtte punkter
– Det er åtte punkter som skal tas igjen fra grunnen, forteller Syver Øistuen i Statens vegvesen. Samlet vil det bety masseutskifting over en strekning på 500–600 meter. Når gammel masse er fjernet, skal det legges duk og fylles på med nytt bærelag. – Målet er å få til flat veg.

 
Gjenopplev gjerne gaidet tur fra våren 2014

Enkeltpunkter andre steder vil også bli utbedret. Den gamle asfalten vil bli frest opp og gjenbrukt. På grunn av presset asfaltmarked i Valdres må en trolig vente til neste år før det endelige toppdekket er på plass.

Investerer to millioner kroner
– Når arbeidene starter denne uka, blir vegen stengt for gjennomkjøring. Arbeidene vil være ferdige ca. 12. september, og hele prosjektet har et budsjett på to millioner kroner.

Jevnlismyra
I tillegg til arbeidene på Vestbygdvegen vil det bli gjennomført noe vedlikehold på Jevnlismyra mellom Hedalen og Begnadalen. Her skal noen grøfter renskes, og gruskanten som noen steder er høgere enn vegbanen, skal bli lavere.

Ett av de verste punktene skal få masseutskifting her også, men noen større arbeider på denne vegen ligger det ikke an til i år.

Se dette oppslaget: