Sist oppdatert: 01.08.2014 21:37

Fiber til Hedalen

 

ARNE HEIMESTØL
Strekking av høyspentlinje og fiberkabel fra Begnadalen til Bjørgan starter i august. Strekking av fiber i Hedalen begynner i første del av september. – I løpet av 3. kvartal skal det meste av linjearbeidet være ferdig, opplyser Nils Martin Sætrang i SAE.

Kontorparken har inngått avtale med Eidsiva om å bli knyttet til fiber. Dette vil gi radikalt bedret internettforbindelse. Kontorfellesskapet får nettkapasitet som er mange ganger større enn den bygda til sammen har i dag.

– Kontorparken har for tiden ett ledig kontor, så skulle noen være interessert i å leie det, er det bare å ta kontakt, sier Osvald Fossholm.

Fra i høst vil fibertransportnettet være på plass fra Begnadalen til Gunderhuset. I 2015 kommer fiber på plass helt til Buskerud grense.

Fra Bjørgan og nordover blir det, etter det vi kjenner til, ikke bygd fiber med det første. Dette gir utfordringer nord i bygda, for også her mangler det linjer, og nettfarten avtar med avstanden fra Sukke sentral.