Sist oppdatert: 26.08.2014 18:30

Populært museum

  ARNE HEIMESTØL
Også i år har det vært mange besøkende på Bautahaugen samlinger.
– Flere kommer for første gang, men mange kommer tilbake og deltar gjerne på samlingene som Bautahaugens Venner har gjennomført på lørdager fra slutten av juni til 16. august, forteller Kjellaug Kjensrud
.

På bufardagen sist lørdag var rundt 100 personer innom, og det gikk med hele 20 kg rømmegrøt. Venneforeninga har 70 medlemmer som på ulikt vis bidrar.
– I år gledet vi oss særlig over at flere unge jenter la ned en betydelig innsats.


Ronja er én av flere jenter som har stilt opp i sommer.

Berømmer innsatsen
I en e-post til redaksjonen uttaler seksjonsleder og konservator ved Valdres Folkemuseum, Ole Aastad Bråten, følgende:

Ved alle Valdresmusea sine avdelingar blir det kvart år lagt ned ein stor dugnadsinnsats frå medlemmane i vennelaga og eigarstyra.

Saman med dei faste museumstilsette, har vennelaget for Bautahaugen ei nøkkelrolle i realiseringa av Valdresmusea sine mål, særleg dei knytt til formidling og levandegjering av museet.

Gjennom gode utstillingar set Bautahaugens Venner søkjelyset på kjente og ukjente tema om gamal og ny hedalskultur: puter, kakeboksar, hestereiskap, dåpskjolar og forklede – minne frå nær og fjern fortid påkallar minne og nysgjerrigheit, alt formidla på ein profesjonell og god måte.

Neverarbeid og matarbeid – temalaurdagar som stimulerer luktesans og som helsar publikumsdeltaking velkomen, like mykje som ei sakleg orientering om gamle handverksteknikkar.

Bautahaugens venner sin innsats er med andre ord av stor betydning for Valdresmusea – som vil takke for den flotte innsatsen og håpar på eit tett og godt samarbeid også i åra framover.


Tradisjonsmat


Kjellaug har hatt mange økter på Bautahaugen i sommer.


 
Gunhild Breen laget kort på Bautahaugen