Sist oppdatert: 28.08.2014 05:59

Dugnadsfest på Hedalsheimen

 

TEKST: NINA GRØV
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Fredag 22. august var det grillselskap på Hedalsheimen. 35–40 personer deltok på samlingen. Siden været var litt ustabilt, ble grillmaten spist innendørs, og dugnaden droppet vi.  :-)

Dette ble en koselig hyggekveld for beboere, pårørende og andre fremmøtte.
Alle beboerne synes det har blitt så fint rundt Hedalsheimen. De markerte dette med å overrekke en blomster til Gunhild Breen og Arvid Skogstad. Disse to har vært primus motor for dugnadstimene som har vært gjennomført på forsommeren.

Henning Åsli har gjort en flott jobb med graving på nedsiden av Hedalsheimen, og til neste sommer blir det fint å sitte ute der også.

Etter at grillmaten var fortært, kunne de som ønsket det, gå en tur ut for å se på det som har blitt gjort. Og etterpå ble det tid til mere prat, kaker og kaffe.

Om du har lyst til å være med i Hedalsheimens venner, er det fint om du sier ifra til Gunhild Breen på tlf. 976 24 806.

Luking og vanning av blomsterbed, plenklipping, være en besøksvenn for å snakke litt, evt. gå en tur er f.eks. oppgaver som det går an å gjøre. Kanskje har du ideer om andre ting?

Til neste år har Hedalsheimens venner lyst til å få til en grillfest i juni/juli, og gjøre dette til en tradisjon hvert år.