Sist oppdatert: 30.11.2014 19:47

Eiendomsskatt

  ARNE HEIMESTØL

Med fem mot to stemmer gjorde formannskapet sist tirsdag følgende vedtak:

Sør-Aurdal kommune vedtar en alminnelig eiendomsskattesats på 7 promille for alle faste eiendommer. Det skrives videre ut en differensiert eiendomsskattesats etter eiendomsskatteloven § 12 A «Bustaddelen i eigedomar med sjølvstendige busstaddeler» (bolig- fritidseiendommer) med 2,5 promille.

Ut i fra inntektsestimat pt vil dette kunne medføre en potensiell inntektsøkning innen eiendomsskatt på ca. 9,7 millioner for Sør-Aurdal kommune i 2015. Standard Eiendomsskattetakstvedtekter for Sør-Aurdal kommune vedtas.

Det var Oddvar Fremgaard(TPK) og Geir Ståle Bjørnstad (FrP) som stemte imot.

Bjørnstad regner med at kommunestyret følger flertallet i formannskapet.
– FrP har gått til valg på at vi ikke skal innføre en slik skatt. Promillesatsen er satt til 2,5, og vi frykter for at denne vil øke å årene som kommer.

Se orienteringen fagleder for økonomi, Elling Olav Weimodet, ga formannskapet.