Sist oppdatert: 12.12.2014 23:08

Gammeldags juletrefest 5. juledag

  SIGRID HAUGEN
I år blir det ”gammaldags” juletrefest, mest mulig slik noen av arrangørene husker den fra 1940 og -50-tallet.
 

Skolekretsene Åsli og Ildjarnstad hadde sin juletrefest på sine respektive skolehus, mens Nerstad og Storruste samla seg på Søre Lokalet. På skolen før jul hadde elevene forberedt underholdning de skulle framføre på festen. På Nerstad laget de fine ”julebøker”, der elevene skrev fortellinger, dikt, laga gåter, kryssord og flotte tegninger. Vi har fått tilgang til et par av disse. Her er noen eksempler fra 1957 og 1964.

 

 

 

 

Juletrefesten var alltid i romjula. De senere år har skolen prioritert annerledes, bl.a. legges det ned mye arbeid i Lucia-festen midt i desember. Mange i bygda har gitt uttrykk for at de savner juletrefesten i romjula.

 

Bautahaugens Venner ser det viktige i å føre lokalhistorie og tradisjoner videre til nye generasjoner, og har derfor tatt initiativet til ”gammeldags” juletrefest. Flere har ønsket å hjelpe til, og Hedalen Menighetsråd blir med-arrangør.
 

Festen blir på Søre Lokalet 5. juledag kl. 5 (17). Lokalet er nyrestaurert med moderne kjøkken og sanitæranlegg, men ellers har huset beholdt den gamle stilen i alle detaljer.
 

På juletrefesten skal vi bruke det meste av tida til å synge julesanger og gå rundt juletreet. Noen barn skal lese juleevangeliet, og en overraskelse kan vi vente oss. Det blir ei lang pause med kakao, saft, kaffe og julekaker, og mot slutten av festen kommer nissen.
 

Prisen er også gammeldags: 20 kr for voksne og gratis for barna. Alle får billett/lodd og blir med i trekningen av et par gevinster.

SMÅ OG STORE – VELKOMMEN TIL JULETREFEST!

 

Se disse oppslagene