Sist oppdatert: 15.12.2014 18:45

Venter på løsning

  ARNE HEIMESTØL
Erling Aronsveen i Eidsiva bredbånd opplyser at videre utbygging av fibernett i Hedalen er noe forsinket.

Kontorparken var først ute med å få fibernett. I første halvdel av februar vil Fekjær psykiatriske senter bli koblet til høyhastighetsnettet, og da er fiberen også kommet så langt sør i bygda at Hallum sentral vil kunne kobles til. Det vil ventelig føre til bedret nettfart for dem som har bredbånd via ADSL. Avstand fra sentral og kvalitet på kobber i telenettet vil være faktorer som begrenser mulighetene.

Fra Hallum vil Hedalen sentral på Sukke få sin forbindelse via radionett. I tillegg vil det bli satt opp radioforbindelse til masta på Skartjernskollen.

Nettkapasiteten inn til bygda blir vesentlig forbedret. Den har i lengre tid vært en flaskehals, og flere sliter i disse dager med ustabilt og tregt nett.