Sist oppdatert: 01.12.2014 22:30

Kommunen inviterer til møte

  ARNE HEIMESTØL
Ordføreren har sendt ut invitasjon til lag og foreninger. Tirsdag 9. desember kl. 18.00 blir det møte i kantina på Tingvoll. Varaordfører Svein Bakke leder møtet.

Nedenfor kan du lese brevet ordføreren har sendt ut:

Sør-Aurdal kommune ønsker å invitere dit lag/forening sammen med andre for å vurdere felles bygg og anlegg for kultur og idrett.

I kommunestyresak 029/14: Driftsgjennomgang 2014 heter det:

«Kommunen ser behovet for samarbeid med lag og foreninger og vil ta et oppstartansvar der disse kommer sammen for å vurdere felles bygg og anlegg for kultur og idrett. Arbeidet som kommer frem her, legges ved saken den 15/3-15.»

Vi ser for oss en samling der kommunen gi opplysninger om pågående prosesser ved rådmann og informasjon fra folkehelsekoordinator Ida Blåfjelldal om folkehelse i Sør-Aurdal, sett i et utviklingsperspektiv.
 
Hvordan kan kommunen og frivillige lag og foreninger jobbe sammen for å nå felles mål?

Vi håper dit lag/forening kan delta på en slik samling ved å gi utrykk for aktiviteter og behov som igjen kan bidra til de valg som skal tas i løpet av 2015. Møte blir den 9. desember kl. 18.00 i kantina på Tingvoll.

Med vennlig hilsen
Kåre Helland
Ordfører