Sist oppdatert: 25.12.2014 19:37

Gudstjenesten julaften

  Julaften kl. 16.00 var det gudstjeneste i Hedalen stavkirke. Kirken var fullsatt, og både hyttefolk, utflytta hedøler og bygdefolk hadde funnet veien til kirken.

 
Video: Arne G. Perlestenbakken


Foto: Erik Solhjell


Foto: Arne G. Perlestenbakken


Foto
: Erik Solhjell


Foto
: Erik Solhjell


Foto
: Erik Solhjell


Foto
: Erik Solhjell


Foto
: Erik Solhjell


Foto
: Erik Solhjell


Foto
: Erik Solhjell


Foto
: Erik Solhjell


Foto
: Erik Solhjell


Foto
: Erik Solhjell


Foto: Arne G. Perlestenbakken


Foto
: Erik Solhjell


Foto: Arne G. Perlestenbakken


Foto
: Erik Solhjell


Foto
: Erik Solhjell


Foto: Arne G. Perlestenbakken


Foto: Arne G. Perlestenbakken


Foto: Arne G. Perlestenbakken


Foto
: Erik Solhjell


Disse medvirket ved gudstjenesten
Foto: Arne G. Perlestenbakken