Sist oppdatert: 27.12.2014 18:51

Bygdeutvalget informerer

 

I oktober kom Bygdeutvalget på beina igjen, og våre nye vedtekter finner du her. Styret består nå av leder Vegard Vestrom, nestleder Mari Olea Lie, Marie Tullin Eikrem, Jostein Lie og Øystein Fossholt.      

 

Bygdeutvalget i Hedalen har tradisjon for å engasjere seg i mange ulike saker, og vi vil invitere bygdefolket til å komme med ideer og innspill til vårt arbeid. I høst har skolen og den pågående driftstilpasningsprosessen i kommunen vært på dagsorden, og vi vil arbeide videre med dette fram mot kommunestyrets høringsforslag og endelige vedtak jf. den prosessen kommunestyret har lagt opp.

 

Kommunen er i en utfordrende situasjon økonomisk. Bygdeutvalget ønsker å være et samarbeidsorgan for kommunen, og vi vil gjerne drøfte hva vi kan bidra med.

 

Ett av Bygdeutvalgets formål er å arbeide for at kommunens tjenestetilbud i bygda opprettholdes og styrkes. Vi er opptatt av at bygda har et godt nærmiljø, med grunnleggende tjenester fra kommunen tilgjengelig. Dette er avgjørende for helse, verdiskaping og et bærekraftig samfunn inn i framtida.

 

Skole 1-10

Bygdeutvalget arbeider for at skolen skal bestå med fullt grunnskoleløp 1.-10. trinn. Dette støttes av FAU og andre lag og foreninger i Hedalen.

Vi mener grunnskole i nærmiljøet er avgjørende for bosetting i bygda, og håper at politikerne ser dette og legger til rette for at vi også i fremtiden kan bo, virke og eldes i Hedalen.

 

Næringslivet er avhengig av skolen for å beholde og rekruttere arbeidskraft, og flere leserinnlegg i avisa viser at også hyttefolket er opptatt av levende bygder i Valdres.

 

Vi ønsker det beste for våre barn og ungdommer og mulighet til å gi dem en skole- og familiehverdag der vi bor.   

 

Partiprogram

Partiene er nå i gang med å utarbeide program foran valget til høsten, og det blir spennende å se hvilke mål de setter opp for utviklingen i kommunen vår. Hva vil de ulike partiene med bygdene våre i framtida? Vil de at vi skal bo og leve her? Det blir også spennende å følge diskusjonen om kommune-sammenslåing, og om Sør-Aurdal velger å samarbeide nord eller sørover.

 

Bygdeutvalget mener vi må ta vare på de fordelene vi har og satse på gode nærmiljø og levende bygder!

 

Bygdemøte

Den 11. januar kl. 16.00  inviterer Bygdeutvalget til et åpent informasjonsmøte på Nordre lokalet. Ytterligere informasjon følger på nyåret.

 

Har du ideer eller innspill til Bygdeutvalget, ta kontakt med en av oss eller send e-post til bygdeutvalget@hedalen.no.   

 

Vi ønsker våre sambygdinger god jul!

 

Hilsen Hedalen Bygdeutvalg

v/ Leder Vegard Vestrom