Sist oppdatert: 07.12.2014 20:34

Hedalen bygdeutvalg

  VEGARD VESTROM
På bakgrunn av kommunens utspill om bygging av kulturhus og idrettsanlegg på Bagn, ønsker Hedalen bygdeutvalg å kartlegge lag og foreningers aktivitet i Hedalen
.


Vi håper derfor at alle lag og foreninger tar seg tid til å besvare følgende:

  1. Hva er navnet på laget/foreningen?

  2. Hva slags aktivitet bedrives i laget/foreningen?

  3. Hvor foregår, i hvilke lokaler/anlegg, aktiviteten(e)

  4. Hvor mange medlemmer har laget/foreningen?

  5. Hvordan har den økonomiske støtten fra kommunen vært fra 2010-2014? Oppgi årlig kronebeløp.

  6. Hvilke fremtidsplaner har laget/foreningen med tanke på fremtidige lokaliteter? (skal eksisterende bygg/anlegg utvides, hvordan skal dette finansieres?)

Besvares til bygdeutvalget@hedalen.no innen 14. desember 2014, på grunn av kommunens eventuelle behandling i kommunestyremøte 16. desember.