Sist oppdatert: 01.02.2014 07:06

Høymesse om Rørosbanen og Frans av Assisi?

  ELDOR BRÅTHEN
Søndag 2. februar kl. 11.00 samles vi til høymesse i Hedalen stavkirke. Presten vår denne søndagen heter Nils Kåre Erlimo. Et googlesøk på Internett brakte fram «Kirkehilsen -meldingsblad for Tolga, Vingelen Hodalen og Holøydalen sogn», med tanker og refleksjoner som Erlimo skrev ned for menighetsbladet i heimbygda for omtrent to år siden.

Nils Kåre Erlimo, barnefødt og oppvokst i Erlia på Tolga, var i 2012 nyslått pensjonist. Fram til avskjedsgudstjenesten i Gjøvik kirke var han prost i Toten og menighetsprest i Gjøvik. Mellom ordinasjonen i Tolga kirke i 1972 og tjenesten i Gjøvik og Toten ligger tjeneste som feltprest, res.kap. og sokneprest nordpå og lang fartstid i Hamar bispedømme: sokneprest i Øyer, prost i Nord-Østerdal og sokneprest på Tynset.

Vidar Sandbeck, også han østerdøl, lot kjerringa aka med Rørosbanen da han ikke hadde råd til å spandere- ferietur til den franske riviera. Rørosbanen er Erlimo også kjent med. Han skriver i hvert fall: – Ei lesing av søndagens tekst på Rørosbanen, og møtet med Frans av Assisi har endret mitt menneskesyn og også mine prekener. Frans hilste menneskene med «vær hilset du gode menneske.» Da han sendte ut sine venner, ga han dem følgende program: «Hva er vi annet enn Guds trubadurer og spillemenn som ønsker å berøre menneskenes hjerter og løfte dem opp til åndelig glede.» Dette er blitt mitt program.

Apropos «Guds spillemenn» Kantor Anders vigsles i Begnadalen kirke søndag 16.februar. Den søndagen møtes menighetene i prestegjeldet naturlig nok i Sør-Aurdals konsertkirke.

Jeg ser fram til gudstjeneste i Hedalen, sa Erlimo, da vi hadde en liten telefonprat fredag formiddag. At vi nylig hadde jubilert, var han godt kjent med.

Søndag formiddag går det an å sove litt frampå, om man ikke er vikarprest og skal kjøre fra Gjøvik til Hedalen, eller ansvarlig for snøbrøyting. Likevel rekker vi vel gudstjenesten. Sjåast?