Sist oppdatert: 12.02.2014 18:24

117 nye vinduer monteres på skolen

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER OG VIDEO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

– Blide og flinke snekkere gjør godt arbeid, sier vaktmester Kjell Berg.

Feil mål på de fleste vinduene som blir montert, har ført til mye ekstraarbeid. Målefeilene er imidlertid ikke kommunens ansvar. I tillegg måtte noen vinduer erstattes fordi en ikke hadde tatt hensyn til rømningsveger.

Alt synes nå å ordne seg. Mandag ble gamle vinduer fjernet på nedsiden av skolen, og nye ble løftet på plass. Dette arbeidet avsluttes neste mandag.

Vår faste filmmedarbeider har dokumentert prosessen for ettertid. Her kan dere hygge dere med fire minutter sakte-film.

I løpet av et par ukers tid vil snekkerarbeidene trolig være ferdige. Da venter rengjøring, montering av gardiner og ryddearbeid på klasserommene som er berørt.